1. kandidat Tomas Iver Hallem
44 år. Verdal

2. kandidat Gunn Iversen Stokke
60 år, Skaun

3. Kandidat Ada Arnstad
27 år, Stjørdal

4. kandidat Rasmus Skålholt
51 år, Orkdal

5. kandidat Randi Dille
57 år, Namsos

6. kandidat Øyvind Bentås
31 år, Trondheim

7. kandidat Guri Heggem
54 år, Røros

8. kandidat Steinar Aspli
61 år, Nærøysund

9. kandidat Ida Stuberg
37 år, Inderøy

10. kandidat Hallgeir Grøntvedt
59 år, Ørland

11. kandidat Kari Anita Furunes
40 år, Meråker

12. kandidat Ola Husa Risan
24 år, Oppdal

13. kandidat Lillian Hatling
46 år, Steinkjer

14. kandidat Ola T. Heggem
67 år, Rindal

15. kandidat Steinar Bach
58 år, Lierne

2. kandidat Steinar Bach_Lierne
Steinar Bach

Videregående opplæring
- samarbeid mellom hjemkommune og vertskommune for de elevene som må bo på hybel, en god forberedelse i hjemkommunen før de reiser på hybel som 15-16 åringer og en god oppfølging av skole og vertskommune reduserer frafallet fra denne gruppen
- beholde dagens skolestruktur

2) Samferdsel / Kollektivtilbud
- viktig å fortsette opprusting av fylkesveiene ute i distriktene det prioriteringene ikke bare baserer seg på statistikk, men på reelle behov, fordi det ikke finnes noe alternativ til veibasert transport her
- viktig at den tilbringertjenesten som vi kjenner fra tidligere Nord-Trøndelag blir videreført i det nye fylket og også gjøres gjeldende for sør-fylket