Meny
Bli medlem
Publisert: 03.06.2021 #Trøndelag
Landingsside bilde.png

Vi glede oss til å gjennomføre en politikk
til beste for Trøndelag og Norge!

 

Det bor folk i hele Trøndelag og Norge, i bygd og by. Det er ingen selvfølge at det er slik, og det er ingen selvfølge at det skal fortsette å være slik. Senterpartiet vil føre en politikk som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge hvor de vil bo, enten det er i tettsteder, små- byer, bygder eller storbyer. Vi vil sørge for at arbeidsplasser, infrastruktur, velferdstilbud, trygghet og muligheter finnes over hele Norge, i store og små samfunn.

Gode tjenester nær folk gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Alle har rett på gode tjenester i nærmiljøet. Oppvekst- og utdanningstilbud, helse- og omsorgstjenester og politi/brannvesen skal være godt utbygd over hele landet. God beredskap krever lokal forankring. Oversiktlige samfunn hvor alle tar vare på hverandre og har gode levekår er den beste beredskap.

Vi gler oss!

 

GAL_19404_210997_3728695_1

 

Marit Arnstad, 1. kandidat Nord-Trøndelag

"Vi glede oss til å legge til rette for en politikk som er nær folk, i hverdagen til folk, og der de lever sine liv."

 

 

 

 

 

119A7190_Moe.jpg

 

Ola Borten Moe, 1. kandidat Sør-Trøndelag

"Vi glede oss til å lage ny nasjonal politikk som løfter både byen, bygda og alle landets innbyggere."

 

 

 

 

 

 

GAL_19404_210997_3728701_1

 

Per Olav Tyldum, 2. kandidat Nord-Trøndelag

"Vi glede oss til å bidra til at uansett hvor du bor i Trøndelag så skal du oppleve en trygg og god hverdag."

 

 

 

 

 

GAL_19404_210997_3728703_1

 

Heidi Greni, 2. kandidat Sør-Trøndelag

"Vi glede oss til å bidra til en god kommuneøkonomi slik at kvalitet og tilbud til innbyggerne er best mulig innenfor alle områder."

 

 

 

 

 

GAL_19404_210997_3728704_1

 

Tomas Iver Hallem, 3. kandidat Nord-Trøndelag 

"Vi glede oss til å bidra til at det skapes nye arbeidsplasser med en ny næringspolitikk som tjener hele Trøndelag."

 

 

 

 

 

GAL_19404_210997_3728710_1

 

Maren Grøthe, 3. kandidat Sør-Trøndelag

"Vi gleder oss til å være en stemme for ungdommen for at man skal kunne leve gode liv og ha like muligheter uavhengig av om man bor i Trøndelag."

 

 

 

 

 

 

GAL_19404_210997_3728709_1

 

Dorthea Elverum, 4. kandidat Nord-Trøndelag

"Vi glede oss til å være en sterk stemme for at unge skal ha gode skoler og trygge lokalsamfunn i hele Trøndelag."

 

 

 

 

 

GAL_19404_210997_3728707_1

 

Geir Arild Espnes, 4. kandidat Sør-Trøndelag

"Vi glede oss til å bidra til at alle får et godt tjenestetilbud i kommunene de bor i."

Denne artikkelen ble først publisert 02.06.2021