Nær folk i hele Norge!

Trøndelag Senterparti

Ledelse

Aktuelt i Trøndelag

01.oktober 2019

Sentralisering og effektivisering på sitt verste!

Sentralisering og effektivisering på sitt verste!

I dag, 1. oktober, la Domstolkommisjonen frem sin anbefaling av hvilke tingretter og jordskiftedomstoler som bør legges ned. Forslaget innebærer en massiv sentralisering av tingrettene og jordskiftedomstolene i Norge. Hele Trøndelag foreslås samlet til en tingrett. Steinkjer består med rettslokaler, men Fosen tingrett på Brekstad og Namdal tingrett i Namsos foreslås lagt ned.

02.september 2019

Ta hele landet i bruk!

Ta hele landet i bruk!

For et par uker siden deltok jeg på stand for Senterpartiet på Nordre i Trondheim. Der kom en eldre mann bort og stilte meg følgende spørsmål: «Dere i Senterpartiet prater om å ta hele landet i bruk. Hvordan skal dere gjennomføre dette? Det blir jo så kostbart.»
For meg er svaret ganske enkelt: Uten distriktet dør byene.

02.september 2019

Kultur i Trøndelag!

Kultur i Trøndelag!

Man lærer heldigvis hele tiden og politisk engasjement må handle om å utvikle sine egne fokus- og interesseområder. Bredden i kulturlivet har fanget min interesse mer og mer, etterhvert som jeg i mitt politiske liv har deltatt på utallige kulturarrangementer.

28.august 2019

Tjenester NÆR folk!

Tjenester NÆR folk!

Senterpartiet går til valg på at du som innbygger i Trøndelag og Orkland skal være trygg på at du har et godt tjenestetilbud uansett hvor du bor, i bygd eller by. Gode tjenester nær folk gir forutsigbarhet i hverdagen og bidrar til etablering av næringsvirksomhet og spredt bosetting.

08.august 2019

Lokaldemokratiet

Lokaldemokratiet

For åtte år siden 22. juli 2011, ble Norge rammet av det verste terrorangrepet siden krigen. En person gikk til angrep på vårt demokratiske styresett ved å ramme uskyldige personer. I dagene som fulgte sto hele nasjonen samlet for å vise at ingen kan rokke ved vårt demokrati, det finnes ikke et bedre alternativ.

02.august 2019
Marit Arnstad: Sett steinkirkene i stand til 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad

Marit Arnstad: Sett steinkirkene i stand til 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad

– Stiklestad og Nidarosdomen kommer selvfølgelig til å stå i sentrum for 1000-årsjubileet. Men regjeringen må sørge for at Stiklestad-jubileet blir en nasjonal markering som merkes i hele landet. Vi feirer tross alt ikke bare det som skjedde i 1030, men også starten på en tusen års historie med kristendom i Norge.

30.juli 2019

Trøndelag fylkeskommune må ta en tydelig rolle som næringsutvikler for hele fylket og få på plass full bredbåndsdekning.

Trøndelag fylkeskommune må ta en tydelig rolle som næringsutvikler for hele fylket og få på plass full bredbåndsdekning.

Det er mye som tyder på at Trøndelag fylkeskommunes økonomi blir krevende de kommende årene. Det foreligger betydelige investeringsplaner i nye videregående skolebygg, og de varslede utsiktene til rammeoverføringer i kommuneøkonomiproposisjonen er ikke oppløftende.

17.juli 2019

Senterpartiet har en plan for Trøndelag!

Senterpartiet har en plan for Trøndelag!

I disse dager er mange politiske partier som er opptatt av hva vi i Senterpartiet skal gjøre etter valget, og hvem vi ønsker samarbeid med. Senterpartiet har en plan for Trøndelag, og vi vil jobbe sammen med de som ønsker å skape vekst og utvikling i hele Trøndelag, også i årene som kommer.

15.juli 2019

Sammen skal vi utvikle Skaun!

Sammen skal vi utvikle Skaun!

Skauns beliggenhet imellom Orkanger og Trondheim med landlige omgivelser og urbane boligområder, gjør kommunen attraktiv.

10.juli 2019

Mer vekst i Nærøysund!

Mer vekst i Nærøysund!

Vekstkraften i Nærøysund kommune er et viktig konkurransefortrinn for Trøndelag. De verdiene som skapes langs kysten av Trøndelag med Namdalskysten, vil være en avgjørende faktor for fortsatt vekst og utvikling av Midt – Norge.

Hvordan skal disse konkurransefortrinnene utnyttes best mulig slik at de kommer hele Namdalen og Trøndelag til gode?

08.juli 2019

Det bakstreverske og lite løsningsorienterte Senterpartiet

Det bakstreverske og lite løsningsorienterte Senterpartiet

Leder i DN lørdag 6/7 slår fast:

Senterpartiet er en bremsekloss i norsk politikk. Partiet er nær instinktivt mot enhver forandring som tvinges frem av teknologiske og demografiske endringer, enten det gjelder politi, helsevesen, undervisning eller kommunesammenslutninger for å sikre kvalitet på tjenester.

 

Senterpartiet har i dag svært mange ordførere, og blir ofte kalt ordførerpartiet. Så hvordan står det faktisk til da, i de kommunene der det er Sp-ordførere?

24.mai 2019

HØYRE-REGJERINGA BIDRAR TIL UTRYGGHET

HØYRE-REGJERINGA BIDRAR TIL UTRYGGHET

Sittende regjering med Høyre, FrP, Venstre, KrF bidrar til at store deler av landets befolkning føler økt grad av utrygghet skriver Rasmus Skålholt i dette leserinnlegget.

Adresse I:
Kongens gate 40, 7713 Steinkjer
Epost: trondelag@sp.no
Fylkessekretær Rune Hjulstad: rh@sp.no
Tlf: 74 60 00 60

Adresse II:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim
Organisasjonsrådgiver Siv Sætran: siv@sp.no
Tlf: 74 60 00 60