facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Vest-Agder

Vi tror på hele Vest-Agder!

Ledelse

Aktuelt i Vest-Agder

29.oktober 2018

Nominasjon til fylkestingsvalget

Nominasjonskomiteens listeforslag

Nominasjonskomiteen har lagt fram sitt listeforslag, og har foreslått Oddbjørn Kylland fra Lillesand som førstekandidat. Som andrekandidat foreslås Margit Dale fra Valle, videre Jon Grindland (Kristiansand), Kristin Ljosland (Froland) og Anja Ninasdotter Abusland (Songdalen)

23.oktober 2018

Nominasjonsmøte

Aust-Agder og Vest-Agder Senterparti har nominasjonsmøte lørdag 24.11.18 kl. 10.00 på Hotell Norge i Kristiansand. 

Postadresse: PB 788 Stoa, 4809 ARENDAL
Epost: vest-agder@sp.no
Tlf:  95 20 89 59