Saksliste:

 1. Åpning av møtet
 2. Resolusjoner
 3. Generaldebatt
 4. Senterpartiets etiske retningslinjer
 5. Regionreformen – etablering av nytt fylkeslag
 6. Årsmelding 2017
 7. Melding fra fylkestingsgruppa
 8. Regnskap 2017
 9. Arbeidsplan 2018
 10. Budsjett 2018
 11. Evt. innkomne saker
 12. Oppnevning av medlemmer til nominasjonskomiteen
 13. Valg

 

Rammeprogram:

09.00     Frammøte, kaffe og rundstykker

09.30    Møtestart                                                          sak 1

09.40    Orientering fra resolusjonskomiteen                sak 2

09.50    Innledning/generaldebatt                                 sak 3

12.00     Lunsj

13.00     Møtet fortsetter                                                sakene 4-7

14.30    Pause

14.40     Møtet fortsetter                                                sakene 2,8-13

16.00    Avslutning

 

Saksdokumenter til årsmøtet:

Sak 1: Åpning av møtet

Sak 2: Resolusjoner

Sak 4: Senterpartiets etiske retningslinjer

Sak 5: Regionreformen - etablering av nytt fylkeslag

Vedlegg til sak 5

Sak 6 og 7: Årsmelding 2017 og melding fra fylkestingsgruppa

Sak 8: Regnskap 2017

Sak 9: Arbeidsplan 2018

Sak 10: Budsjett 2018

Sak 11: Innkomne saker

Sak 12: Oppnevning av medlemmer til nominasjonskomiteen

Sak 13: Valg