facebook pixel

Senterpartiet vil ikke tvinge Søgne og Lindesnes

Stortingets kommunalkomite har  1. juni, avgitt innstilling til forslaget om endringer i kommunestrukturen.  Senterpartiet går i mot  regjeringens forslag om å slå sammen Søgne og Songdalen med Kristiansand fordi Søgne har sagt nei. Vi går også mot sammenslåing av Mandal, Marnadal og Lindesnes fordi Lindesnes har sagt nei.   Senterpartiet sier i komiteens innstilling at kommunesammenslåinger skal være basert på frivillighet og lokale initiativ. 

Stortinget skal behandle kommunereformen 8. juni.  Da vil forslaget om tvangssammenslåing av kommuner ble vedtatt med knappest mulig flertall, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.  Senterpartiet sier i komiteinnstillingen at Senterpartiet vil medvirke til at kommunesammenslåinger som er vedtatt i stortingsperioden 2013-2017, skal oppheves dersom kommuner sjøl ønsker det.  Også Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har tilsvarende formuleringer.

En Senterparti-/Arbeiderpartibasert regjering til høsten vil gi Søgne, Lindesnes og andre tvangssammenslåtte kommuner en mulighet til å få omgjort vedtaket som vi forventer blir gjort 8.  juni.  Derfor er vår oppfordring at lokalpolitikerne i Søgne og Lindesnes ikke slår seg til ro med beskjeden om får neste uke, men allerede nå planlegger hvordan de vil bruke mulighetene en ny rød-grønn regjeringen til høsten gir dem, sier Greni og Omdal