Meny

 Nye tider krever en skole som følger opp

Lise-Marie Sommerstad, fylkespolitiker i Vestfold og Telemark

De siste tiårene har samfunnet utviklet seg i rekordfart. Som barn av 90-tallet, ser jeg at min egen skolegang, uten barnehage, men som første årskull med 10 årig grunnskole, nok allerede er utdatert..
Alle passer til å ha kompetanse. Alle passer til å være sårt tiltrengt arbeidskraft. Ingen passer til å falle utenfor. Kompetanse trenger ikke bety klasseromsundervisning.
 

Skolens historie i Norge, kryper tilbake nesten ett årtusen. I disse århundrene, har skolen utviklet seg i takt med samfunnets utvikling. Nye tider, krever en skole som følger opp. 

De siste ukene har for alvor gitt oss en oppvekker om hvor sårbare mange er for økonomiske nedgangstider og endringer. 

Stadig flere jobber for ufaglærte forsvinner. Mulighetene for personer uten videregående opplæring er rett og slett på vei til å bli helt borte. Noen tar til orde for å bruke forbrukermakten til å holde behovet for disse arbeidsplassene oppe. Samtidig, vet vi at mange fagfelt kommer til å være i skrikende behov etter kompetent arbeidskraft de neste årtiene. Er det da forsvarlig å la unge falle ut, allerede før de er myndige?

Per i dag, velger ungdom som såvidt kan kjøpe redbull uten en foresatt, at de vil avstå fra helt prekær kunnskap. De kan ikke kjøpe sine egne hodepinetabletter, men de kan velge å gå ut av skolen, og gjøre seg selv uattraktive, og sårbare i fremtidens arbeidsmarked. Det er mye ansvar å legge på en person som fortsatt per definisjon er et barn. 

Det er mange måter å tilegne seg videregående opplæring. Vi har et bredt utvalgt dyktige fagarbeidere i dag, som har fått sin kompetanse utenfor skolen. Mange av oss valgte feil, har brukt opp retten vår på videregående skole, og har fullført opplæring ute i praksis i stedet. Å si at videregående opplæring må være frivillig for å ta hensyn til de som ikke «Trives med» eller «Passer til» utdanning, er provoserende fordumming. På et tidspunkt, var det også endel mennesker som ikke passet til å lære å lese. 

Skoleungdom lov til å bruke fritt iflg google.jpg

Alle passer til å ha kompetanse. Alle passer til å være sårt tiltrengt arbeidskraft. Ingen passer til å falle utenfor. Kompetanse trenger ikke bety klasseromsundervisning.

Å gjøre videregående opplæring obligatorisk, er et stort ansvar for det offentlige. Det vil kreve ressurser, og det kommer til å skape behov for nye systemer, og muligens mye oppfølging. Men alternativet med opp mot 40% av befolkningen i arbeidsfør alder utenfor arbeidsmarkedet, koster utrolig mye mer, og er et samfunnsproblem.

Obligatorisk videregående opplæring er tidlig innsats i praksis. I fremtiden, kan vi bare ikke akseptere at noen står utenfor arbeidslivet, fordi man har valgt å avstå fra kompetansen som trengs. Vi har ikke råd til at store deler av befolkningen ikke kommer ut i lønnet arbeid.

Vi har tid til å snu, men vi begynner å få dårlig tid.