Meny
Norge bruker mye penger på finansiering av høyere utdanning. Men får vi ønsket utbytte av disse midlene? spør Jill Eirin Undem (Sp)

Universitet nær folk

Publisert: 09 09 2020

Senterpartiet kjemper for det gode liv der folk bor. Det innebærer at fremtidens arbeidsplasser må skapes der folk bor. Da må vi legge til rette for en desentralisert høyere utdanning og universitet nær folk.

Landet vårt er avhengig av kunnskap, forskning og innovasjon. Universitetet i Sørøst-Norge er en nøkkelinstitusjon for å levere den kompetansen regionen vår trenger på et høyt internasjonalt nivå. Rett kompetanse er nødvendig om vi skal klare å sikre og skape nye arbeidsplasser i Vestfold og Telemark. Derfor trenger vi et solid regionalt forankret universitet som jobber tett på lokalt arbeidsliv og har tett dialog med privat næringsliv og offentlig sektor. Senterpartiet ønsker også at profesjonsfagene får gode utviklingsmuligheter. Profesjonsfagene skal holde høy kvalitet; det vil si være forskningsbasert, praksisnært og ha fokus på arbeidslivets behov i regionen. Vi trenger gode barnehagelærere, vernepleiere, lærere og sykepleiere. Erfaring viser at studenter som tar sin utdanning ved regionale utdanningsinstitusjoner blir værende i regionen og bidrar med sin kompetanse lokalt.

Norge bruker mye penger på finansiering av høyere utdanning. Men får vi ønsket utbytte av disse midlene? Senterpartiet mener det er på høy tid at det blir tatt en gjennomgang og revidering av finansiering av universitets- og høgskolesektoren. Basefinansieringen må økes og resultatfinansieringen begrenses til temaer/ områder som er av særlig interesse for landet.

Universitetet i Sørøst-Norge kommer økonomisk dårligere ut med dagens finansieringsordning enn de tradisjonelle gamle universitetene. Fri forskning har stått sterkt i Norge. Vi skal fortsatt ha fri forskning, men samtidig må vi vri mer av ressursene over på forskning som skaper fremtidens arbeidsplasser og kan bidra til at folk flest kan få et godt liv. Studier som polsk keramikkhistorie og attisk prosa kan vel sies å ha mindre nytteverdi for dagens arbeidsliv. Når universitetet vårt har som visjon å være regionalt forankret og internasjonalt anerkjent, og arbeider med fokus på å være entreprenørielt og samfunns- og arbeidslivsintegrert bør det gi uttelling også gjennom finansiering fra Staten.

Diskusjonen rundt studiested Nesna har aktualisert debatten om hvorvidt høyere utdanning bør sentraliseres. Samtidig har strukturendringene i høyere utdanning de siste årene gitt langt færre enheter. Senterpartiet er opptatt av at vi skal ha høyere utdanningsinstitusjoner nær folk – der folk bor og jobber. Universitetet i Sørøst-Norge har åtte campuser. Fem av dem ligger i Vestfold og Telemark. Fem unike campus som er viktige for folk og lokalt arbeidsliv. Men det koster å opprettholde så mange studiesteder. Senterpartiet er opptatt av at vi skal ha universitetscampus i Bø, Notodden, Porsgrunn, Rauland og Vestfold også i fremtiden. Da må basisfinansiering til desentralisert utdanning på plass.

Senterpartiet kjemper for det gode liv der folk bor. Det innebærer at fremtidens arbeidsplasser må skapes der folk bor. Da må vi legge til rette for en desentralisert høyere utdanning og universitet nær folk.