Meny
Bli medlem

Bredbånd for alle

Sist endret: 27.09.2020 - Kathrine Kleveland, gruppeleder Vestfold og Telemark Sp #Telemark#Sande og Holmestrand

Hjemmekontor kan være bra, når de digitale løsningene du er vant til fungerer godt innenfor hjemmets fire vegger. 
Men faktum er at flere steder i Vestfold og Telemark er det umulig å ha kontor eller skole hjemme fordi hastigheten på internettet er for dårlig.
Senterpartiet vil ha like muligheter for alle. Da må bredbånd bygges ut der folk bor.

Hastigheten på samfunnet har blitt kraftig redusert under koronakrisa. Folk skal holde avstand og helst ikke møtes, og for mange har kontoret, kontorlandskapet eller skolen blitt bytta ut med hjemmekontor og hjemmeskole.

Hjemmekontor kan være bra, når de digitale løsningene du er vant til fungerer godt innenfor hjemmets fire vegger. Mange av oss har også i rakettfart lært ulike nye digitale møteformer. Det er bra. Men når den digitale hastigheten hjemme gjenspeiler den fysiske hastigheten i samfunnet om dagen, blir det problemer.

Dette gjelder vel bare «der ingen skulle tru at nokon kunne bu» tenker du kanskje. Men faktum er at flere steder i Vestfold og Telemark er det umulig å ha kontor eller skole hjemme fordi hastigheten på internettet er for dårlig.

Arbeidstakere som gjør en kjempejobb i hverdagen mister plutselig muligheten til å gjøre jobben sin, fordi en grunnleggende infrastruktur som internett ikke er god nok. Da blir det selvsagt heller ikke mulig å følge digital undervisning i skolen, ha videokontakt med familie eller andre ting som krever internettforbindelse av en viss kvalitet.

Senterpartiet vil ha like muligheter for alle, det skal være trygt, godt og mulig å bo i hele landet vårt. Da må bredbånd bygges ut der folk bor. Det handler om beredskap. I en krisesituasjon, som vi nå står midt oppe i, skal alle kunne bidra og følge med i samfunnet - uavhengig av bosted. I hverdagen ellers dreier det seg rett og slett om livskvalitet. Derfor har Senterpartiet i mange år jobbet for digital allemannsrett, nå ser vi virkelig hvor viktig det er!

 

Innlegget har stått på trykk i Østlandsposten

 

 

Relaterte personer

Kathrine Kleveland, Vestfold og Telemark

Kathrine Kleveland, Vestfold og Telemark

Gruppeleder, fylkesting Telefon: 928 25 162

Relaterte saker

Regjeringen svikter på bredbånd - Sp legger 500 millioner på bordet

Frykten for et digitalt klasseskille og regjeringens manglende satsing på bredbånd ble tema i Stortinget da parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, utfordret statsministeren.

Regjeringen halverer bredbåndssatsing

? Det overrasker meg sterkt at regjeringen ikke gjør mer for å bedre folks tilgang helt nødvendige kommunikasjonstjenester, sier Sp?s Janne Sjelmo Nordås etter at det ble kjent at regjeringen i statsbudsjettet kutter bevilgningen til utbygging av bredbånd i randsonene.

MOBIL OG BREDBÅND I HELE SKIEN!

Årsmøtet i Skien Senterparti mener det haster med å gi alle innbyggerne i kommunen et godt mobilnett og et raskt bredbånd. Mobil og bredbåndsnettet i kommunen har de siste årene blitt forbedret. Det er bra. Utbyggingen må imidlertid fortsette slik at alle kommunens innbyggerne får et godt tilbud. Tilgang på mobilnett og bredbånd blir stadig viktigere som følge av at flere samfunnsoppgaver løses via nett og telefon. En slik tilgang handler og om sikkerhet for kommunens innbyggere ved sykdom og ulykker. Årsmøtet vil spesielt peke på Mælum, Kilebygda og Solum som områder hvor tilbudet må bli bedre.