Meny
Bli medlem

En skole for alle!

Sist endret: 27.09.2020 - Terje Riis-Johansen, fylkesordførerkandidat Vestfold og Telemark Sp og Tove Ødeskaug, ordførerkandidat Sande og Holmestrand Sp #Telemark#Sande og Holmestrand

På ulike i nordfylket har skole dukket opp som tema. Dels fordi det trengs gode kollektive løsninger for å utvikle skolen i Sande og dels fordi det åpenbart er noen som synes en bør vurdere å slå sammen skolene i Sande og Holmestrand, mener Tove Ødeskaug og Terje Riis-Johansen

Innbyggerne i Vestfold er opptatt av skole.

Vi har et mangfold av skoler i Vestfold og Telemark. Vi har store skoler i begge de nåværende fylkene og noen mindre skoler. Vi kommer til å måtte spare penger og vi vil måtte se på hvilke tilbud som er på de ulike skolene, men ungdommen i Vestfold

tove_ødeskaug_foto_cathrine_bøhle

Det å beholde en desentralisert skolestruktur i Vestfold og Telemark gir og grunnlag for en nærskoletenking og et nærskoleprinsipp. Et prinsipp som nå er vedtatt i Fellesnemda og gir et godt grunnlag for skolehverdagen i det nye fylket.

Vi fikk et godt eksempel på hvorfor et nærskoleprinsipp er riktig i Gjengangeren for et par uker siden. Der fikk en kommende tredjeklassing beskjed om at han ikke fikk fortsette på Horten videregående skole og måtte ta siste året i Larvik. Saken har fått mye oppmerksomhet og ser heldigvis ut til å finne sin løsning. Men avisoppslaget viste på en god måte hva som ligger i et nærskoleprinsipp.

Så vil noen hevde at det å måtte bytte skole er en følge av en sunn konkurranse og at det er naturlig at karakterer avgjør hvilke skole du kommer inn på.Skolen handler imidlertid om så mye mer enn konkurranse, på samme måte som læring handler om mer enn eksamener. På samme vis handler en god ungdomstid i stor grad om tilhørighet, venner og trygghet. Noe som igjen gir grunnlag for god læring.

Den tryggheten det gir ungdommen at de har en nærskole med plass til dem øker sjansen for en vellykket utdanning og bidrar til å sikre skoletilbudet over hele det nye fylket.

Terje Riis-Johansen                           Tove Ødeskaug
Fylkesordførerkandidat                     Ordførerkandidat Sande og Holmestrand Sp

Denne artikkelen ble først publisert 13.08.2019

Relaterte personer

Tove Ødeskaug

Tove Ødeskaug

Gruppeleder Holmestrand Sp Telefon: 48171006

Relaterte saker