Meny

Flytt iskanten sørover!

Sist endret: 27.09.2020 - Oda Maria Hokstad - Fylkestingsrepresentant Vestfold og Telemark Senterparti #Larvik

Forvaltningsplanen for Barentshavet skal denne våren oppdateres. FrP har sagt at de nå ønsker en dynamisk iskant. Dette mener Vestfold Senterparti er uansvarlig forvaltning av et sårbart område, fordi det vil åpne oljevirksomhet enda lenger nord enn i dag.

Konsekvensene av petroleumsvirksomhet i dette området kan få fatale miljøskader, og Vestfold Senterparti vedtok derfor på sitt årsmøte at vi ønsker å flytte iskanten sørover.

Området i Arktis der åpent hav og is møtes, kalles for iskanten. Streng tatt er det ingen kant, men et belte som veksler mellom å være åpent hav og is.

Iskantområdet har en enorm produksjon av plante- og dyreplankton, og mange arter er helt avhengig av denne produksjonen for å få mat. Dette er grunnlaget for mye av livet i havet!

I dag er det ikke tillatt med oljevirksomhet 50 kilometer fra iskanten. Når nå Forvaltningsplanen for Barentshavet skal oppdateres, kan grensen for hvor langt nord man skal kunne drive oljevirksomhet endres.

FrP sin løsning med dynamisk iskant er ingen god løsning. Å forvalte områdene etter hvor isen til en hver tid kan observeres er heller ikke grunngitt i faglige råd.

Polarinstituttet og flere havforskere har etter vitenskapelige vurderinger kommet med en definisjon på 0,5 % isfrekvens. Denne definisjonen er basert på forskning, observasjoner og overvåking av de arktiske områdene.  

Konsekvensene fra oljevirksomhet i iskantområdet kan bli ødeleggelse av viktig biologisk mangfold og være til fare for nøkkelarter for resten av livet i havet, som plankton. I tillegg kommer man ikke utenom de kjente negative klimaeffektene ved utvinnelse og bruk av petroleumsressurser. Norge har allerede funnet mer olje enn hva vi kan utvinne. Så hvorfor skal vi legge til rette for mer oljeutvinning i så sårbare områder, når verden samtidig skal kutte sine utslipp?

Vi i Vestfold Senterparti er klare på at klima- og miljøhensyn må komme foran utvinning av mer olje i sårbare områder. Vi er nødt til å lytte til faglige råd og flytte iskanten lenger sør enn i dag. Årsmøtet til Vestfold Senterparti mener derfor iskanten må flyttes sørover!

 

 

Denne artikkelen ble først publisert 21.03.2020

Relaterte saker

Olje og gass

Senterpartiet ønsker en petroleumspolitikk med særlig vekt på langsiktig forvaltning, næringsutvikling, inntekter til fellesskapet og klimaansvar.