Meny
Bli medlem

Program fylkesårsmøte Vestfold og Telemark Senterparti

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold

Her er programmet for felles (og separate) fylkesårsmøte Vestfold og Telemark Senterparti fredag 28. og lørdag 29. februar 2020.

Program for fylkesårsmøtet Vestfold og Telemark Senterparti 2020

Fredag 28. Februar:

Kl 15.00: Frammøte og innkvartering. Kaffe og rundstykke ved ankomst

Kl 15.30: Åpning av fylkesårsmøte ved fylkesleder Kathrine Kleveland (+ presentasjon av Even Skårberg Aarnes, nytilsatt politisk rådgiver i Vestfold og Telemark Senterparti)

Velkommen til Tønsberg ved varaordfører Steinar Solum.

Kulturinnslag

Kl 16.00: Årsmøtetaler ved fylkeslederne Olav Urbø og Kathrine Kleveland

Kl. 16.45: Tale ved parlamentarisk leder Marit Arnstad

Kl. 17.30: Generaldebatt

Kl. 19.00: Avslutning for 1.dag- kort orientering om resolusjonsarbeidet.

Kl. 19.30: Årsmøtemiddag, underholdning med Lars Martin Myhre (kjent bl.a. for samarbeid med Odd Børretzen).

Dans og sosialt samvær

 

Lørdag 29.februar:

Kl. 08.00: Frokost

Kl. 09.00: Separate fylkesårsmøter i Vestfold og Telemark Senterparti *

Kl. 11.00: Pause med utsjekking av rom - matbit

Kl 11.20: Årsmøtene fortsetter

Kl. 12.00: Separate fylkesårsmøter avsluttes. Kort pause

Kl 12.10: Felles fylkesårsmøte fortsetter med felles resolusjonsdebatt.

Kl. 13.00: «Det er meg som det kommer an på». Foredag ved coach Gyrid Beck Solberg. Gyrid er coach, foredragsholder i Athenas og har mange spennende bedrifter, organisasjoner og utøvere som kunder.

Kl 14.00: Avslutning av årsmøte

Lunsj og hjemreise

*Hvert fylkeslag sender ut separate program for sine respektive fylkesårsmøter.

Program fylkesårsmøte Telemark Senterparti:

Telemark Senterpartis årsmøte:

Sak 1. Velkommen ved fylkesleiar Olav Urbø

Sak 2. Opprop ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll

Sak 3. Konstituering av fylkesårsmøtet -vedtak om åpent eller lukka møte - godkjenning av innkalling og sakliste – valg av møteleiarar – møtesekretærar – teljekorps – to til å underskrive protokoll

Sak 4. Handlingsplan for 2020, innledning ved fylkesleder Olav Urbø  
Sak 5. Resolusjonshandsaming,presentasjon , Karsten Tønnevold Fiane, leiar resolusjonskomite
Sak 6. Årsmelding for 2019, ved fylkesleiar Olav Urbø
Sak 7. Årsmelding fra fylkestingsgruppa i Telemark 2019 og fylkestingsgruppe Vestfold og Telemark etter valget 2019, ved gruppeleiar 2019 Terje Riis-Johansen
Sak 8. Regnskap for 2019, ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll
Sak 9. Budsjett for 2020, ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll
Sak 10. Valg etter lovene, ved leder i valgkomiteen Birgit Johanne Kovajord Olsnes
Kl 11.00: Pause og utsjekking
Kl 11.20: Årsmøtet fortsetter.

 

Saksliste Årsmøte Vestfold Senterparti (med forbehold om endringer)

Sak 1. Åpning ved fylkesleder Kathrine Kleveland

Sak 2 Opprop

Sak 3 Konstituering A) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden B) Opprop v/ fylkessekretær C) Valg av to møteledere D) Valg av to møtesekretærer E) Valg av tellekorps F) Valg av to til å underskrive protokoll

Sak 4 Vedtak om åpent eller lukket møte

Sak 5 Årsmelding fra Vestfold Sp v/ fylkesleder Kathrine Kleveland

Sak 6 Årsmelding fra fylkestingsgruppa v/ gruppeleder Kathrine Kleveland

Sak 7 Handlingsplan 2020 v/ Per-Asbjørn Andvik og Per Harald Agerup

Sak 8 Regnskap 2019

Sak 9 Budsjett 2020

Sak 10 Resolusjoner v/ leder av resolusjonskomiteen  Debatt og vedtak

Sak 11 Innkomne saker (innkomne saker må sendes fylkeskontor innen 20. februar)

Sak 12 Valg v/ leder av valgkomiteen Henriette Sørbøe Andreassen

 

 

Denne artikkelen ble først publisert 17.01.2020