Meny

Gratis museum fordi det er lurt!

Sist endret: 27.09.2020 - Vestfold Senterparti #Tønsberg#Sande og Holmestrand

Museer er et sted for ny kunnskap, samvær og avkobling. Det er sammen med bibliotek og arkiv gode kilder til kunnskap og opplevelser, historie og ny kultur. Derfor foreslår Senterpartiet en prøveordning med gratis museer.

Er du en av dem som ikke har vært på museum siden du gikk på barneskolen? Dagens museum har endret seg mye siden det. Det ligger stor og målrettet innsats bak innsamling av gjenstander og kulturskatter på våre offentlige museer. Det er i tillegg stadig nye kreative og tekniske mulige måter å formidle utstillingene på. Senterpartiet mener derfor at det er et nasjonalt ansvar at flere kan få se og oppleve både samlinger og utstillinger.

 

Museer er et sted for ny kunnskap, samvær og avkobling. Senterpartiet vil at flere skal besøke, nyte, lære og kanskje bli provosert på museumsbesøk. Enda flere skal få ta del i alt det som er samlet opp igjennom tidene. Derfor foreslår vi i en prøveordning med gratis museer som vi vil lansere i forbindelse med arbeidet med den kommende museumsmeldinga.

 

Nylig besøkte vi Slottsfjellmuseet i Tønsberg, der blant annet det 27 meter lange blåhvalskjelettet er besøket verdt alene. I Vestfold heier vi på Slottsfjellmuseet og Haugar som på egenhånd allerede har startet med gratis inngang på tirsdager.

 

Lena Fahre, avdelingsdirektør for Vestfoldmuseene, har da også etter tre år høstet gode erfaringer: De kan skryte av høyere besøkstall, samtidig som de opplever at gratistilbudet gjør at de når både flere og bredere, blant annet lavinntektsfamilier og innvandrere.

Forslaget vårt er forøvrig godt utprøvd i andre land; Både Danmark og Sverige har ordninger med gratis museer. I Sverige begynte det med betalingsfri dag eller perioder, for eksempel i vinterhalvåret, ved en del museer. Nå har stadig flere kuttet inngangspengene. Museene får kompensasjon enten fra staten eller lokale myndigheter.

I Sverige steg besøkstallene med over 30 prosent da de innførte en forsøksordning i 2016. Sverige har hatt ordninger med gratis museer i flere perioder. Konklusjonen er at det virker: Når det er gratis øker besøket, innføres betalingen går det ned igjen.

I Storbritannia doblet besøkstallene seg når museene ble gratis. Som oftest gjelder gratisprinsippet for hovedutstillingen, mens andre utstillinger kan koste noe. Vi ser at når hovedsamlingene er åpne for alle, får flere lyst til å besøke spesialutstillingene, og besøket øker ytterligere. Nylige studier både i Italia og Taiwan viser for øvrig at gratis inngang på offentlige museer ikke bare øker besøkstallene på disse museene, men i tillegg øker noe på private museer som ikke er gratis.

Museum er sammen med bibliotek og arkiv gode kilder til kunnskap og opplevelser, historie og ny kultur. Det krever at brukerne blir oppmerksomme på og konkret oppsøker dem.

Bibliotekene er blitt viktige integreringsarenaer og etterspurte lavterskeltilbud som setter folk i stand til å delta aktivt i samfunnet. Alle vet at norske biblioteker er gratis. Senterpartiet vil at også museene våre skal bli viktigere for folk og samfunn. Derfor vil vi sikre gratis tilgang til de offentlig eide museene.

Å teste ut gratis museum i en periode (med mål om gratis museum permanent), er en god start. Se til Slottsfjellmuseet, se til Vestfold. Vi heier på Lena Fahre.

Senterpartiet ønsker at flere skal få ta del i norsk kultur og historie. Vi er rett og slett overbevist om at det å få flere på museum vil virke både læringsfremmende og allmenndannende, altså skikkelig lurt!

Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant, Senterpartiet

Kathrine Kleveland, fylkesleder i Vestfold Senterparti

 

 Har stått på trykk i flere aviser

Denne artikkelen ble først publisert 18.02.2019

Relaterte personer

Kathrine Kleveland, Vestfold

Kathrine Kleveland, Vestfold

Fylkesleder i Vestfold Telefon: 928 25 162

Relaterte saker

Kultur

Det er behov for en ny giv i kulturpolitikken. Dette bør først og fremst skje gjennom et lokalt kulturløft, og gjennom lokale kulturinstitusjoner og kulturaktivitet. Hele landet må ta del i økningen!