Meny
Bli medlem

Hjelp grøntnæringa nå

Sist endret: 27.09.2020 - Kathrine Kleveland, fylkesleder i Vestfold Senterparti

Vestfold er store på grøntproduksjon og sies litt uhøytidelig å være en av «Norges viktigste kjøkkenhager».
Nå er det krise i kjøkkenhagen og de viktigste arbeidsplassene tilknyttet grøntnæringa. Vil de få produsert norske grønnsaker til forbrukeren, særlig tidliggrønnsaker som for eksempel vårløk i år?

Grøntprodusenter og den viktige næringsmiddelindustrien, er usikre på hele sesongen.

Flere har ikke fått startet sesongen slik de hadde planlagt på grunn av mangel på arbeidskraft.

Mange grøntproduksjoner er arbeidsintensive produksjoner med korte tidsrom for såing/planting og høsting. Følgelig er det er et betydelig behov for sesongarbeidere. Reiserestriksjoner tilknyttet koronakrisen gir usikkerhet om tilgang til utenlandsk arbeidskraft som denne bransjen er avhengig av Regjeringa har lettet på noe, men det er ikke nok.

Spillet om mat Uten opphavsrett.jpg

Vestfold Senterparti mener det er viktig å få på plass et sikkerhetsnett for produsentene med tanke på den uavklarte situasjonen på arbeidskraft raskt. Det må på plass gjennomførbare tiltak for å få permitterte arbeidere til å ta arbeid i jordbruket under permitteringstiden.
Dette er et akutt krisetiltak og må ikke blandes sammen med langsiktige tiltak for å få opp det generelle lønnsnivået i næringa.

Grøntnæringa er bekymra for økt usikkerhet i markedet som følge av korona og det må derfor etableres risikoreduserende tiltak for å sikre produksjonen framover.

Det snakkes om at beredskap og egen matproduksjon er viktig.
Da må forbrukere fortsatt ha tilgang til norske grøntprodukter, og grøntprodusentene som gjerne vil produsere må få mulighet til det!
 

 

 

Denne artikkelen ble først publisert 03.04.2020

Relaterte personer

Kathrine Kleveland, Vestfold

Kathrine Kleveland, Vestfold

Fylkesleder i Vestfold Telefon: 928 25 162

Relaterte saker

Jordbruk

Senterpartiet vil føre en jordbrukspolitikk som gir trygg og sikker mat, landbruk og jordbruk over hele landet, økt verdiskaping og redusert klimaavtrykk.