Meny

Klima og miljø dominerte årsmøtet

Sist endret: 27.09.2020 - Vestfold Senteparti

Det var ca 170 frammøtte delegater, og det var en aktiv forsamling. Klima og miljø var det tema som ga flest innlegg fra talerstolen. Grønne har Senterpartiet alltid vært, men nå mer enn noensinne.

Årsmøtet i Vestfold og Telemark Senterparti ble i helga avholdt på Straand hotell i Telemark. En del av årsmøtet ble avholdt sammen og en del hver for seg. Fylkeslaga fortsetter hver for seg, og med et overordna felles-AU for de to fylkeslaga


Årsmøtet viste et sterkt engasjement og ikke minst utålmodighet med å komme fra ord til handling når det gjelder klima og miljø. Flere av delegatene mente at Senterpartiet kanskje ikke har vært gode nok til å markedsføre den miljøpolitikken som er forankra i partiets program, og som Senterpartiets presenterer i sitt alternative statsbudsjett hvert år. Det betyr ikke at alle var enige i alt, og sånn skal det heller ikke være. Diskusjoner og meningsytringer er sunt og bra.

På en klar andre plass når det gjaldt innlegg, kom temaer innen helse.

Anette Holt, Larvik, Oda Maria Hokstad, Larvik , Ida Riis-Johansen, Skien, Sigrid Irgens Hokstad, Larvik
Fire aktive som deltar aktivt i meningsutvekslinger. Fra v. Anette Holt, Larvik, Oda Maria Hokstad, Larvik, Ida Riis-Johansen, Skien, Sigrid Irgens Hokstad, Larvik

 
Vestfold Senterparti vedtok følgende fire resolusjoner alene: Hyttebeboernes helse har sin pris, la hjemkommunen betale! Kunnskap er grunnlaget for å skape nye arbeidsplasser, Parkeringsplasser for helse- og omsorgspersonell samt Politihøyskolen til Stavern.

Følgende tre resolusjoner ble vedtatt sammen med Telemark Senterparti: Med strøm skal landet bygges!
Grønn utvikling! Flytt riksantikvaren!

Resolusjonene fra Vestfold Senterparti finner du her

Her kan du laste opp talen til fylkesleder Kathrine Kleveland

Og her finner du Kathrine Kleveland sin Power Point presentasjon

Her kan du laste opp talen til fylkesleder i Telemark Sp, Olav Urbø

Denne artikkelen ble først publisert 03.03.2019

Relaterte personer

Kathrine Kleveland, Vestfold

Kathrine Kleveland, Vestfold

Fylkesleder i Vestfold Telefon: 928 25 162