Meny

Matpolitikk er mer enn mat

Sist endret: 27.09.2020 - Kathrine Kleveland, leder Vestfold Senterparti #Sandefjord#Larvik#Tønsberg#Færder#Sande og Holmestrand#Horten

Senterpartiet er Matpartiet med stor M. Senterpartiet er stolt av trygg og god norsk mat og drikke, og matpolitikk er en viktig ingrediens på valgkampmenyen. Men mat og matpolitikk er mer enn å mette, skriver Kathrine Kleveland.

Matpolitikk er distriktspolitikk fordi matproduksjon gir 40 000 arbeidsplasser, og i tillegg blant annet gir 50 000 arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien.

Matpolitikk er folkehelsepolitikk når Senterpartiet er i front i kampen mot antibiotikaresistens. Ingen land bruker mindre antibiotika i matproduksjonen enn oss.

Kathrine Kleveland på Sp sin talerstol

Matpolitikk er folkehelse med gjeninnføring av frukt og grønt på skolen, fordi skolefrukt er det best dokumenterte tiltaket for å øke frukt og grøntinntak og utjevne sosiale forskjeller som noen gang er gjennomført. Det virket – og forsvant!

Matpolitikk er skolepolitikk med innføring av organisert skolemat som gir næring til læring, er god samfunnsøkonomi og beviselig utjevner sosiale helseforskjeller.

Matpolitikk er eldrepolitikk med ernæringstett, ofte og nok mat for eldre på sykehjem der mange dessverre er underernært.

Matpolitikk er bærekraftig klima- og miljøpolitikk fordi landbruk og fiskeri tar sitt miljøansvar.

Matpolitikk er beredskapspolitikk når vi ikke bygger ned matjorda, men produsere mer mat.

Mat er utenrikspolitikk ved at vi utenfor EU kan ha hånda på rattet på vår egen landbruks- og fiskeripolitikk.

Matpolitikk er bistandspolitikk, fordi landbruksbistand er en av de smarteste måtene å gi bistand på.

Matpolitikk er forsvarspolitikk med gjeninnføring av beredskapslager for korn, og forebyggende folkehelse.

Matpolitikk er også en levedyktig matproduksjon med real lønn, som gir nye generasjoner bo og drivelyst, og lyst til å fortsette å lage maten vår!

 

Innlegget har stått på trykk i Østlandsposten og Jarlsberg Avis

 

Denne artikkelen ble først publisert 17.08.2019

Relaterte personer

Kathrine Kleveland, Vestfold

Kathrine Kleveland, Vestfold

Fylkesleder i Vestfold Telefon: 928 25 162