Meny
Bli medlem

Mer tillit, mindre detaljstyring og kontroll

Sist endret: 27.09.2020 - Vestfold Senterparti #Tønsberg#Færder

Papirarbeid og byråkrati brer om seg i det offentlige. Både de som jobber der og folk som har kontakt med det offentlige kjenner på økt avmakt og at ressursene brukes lite effektivt, mener Richard Fossum og Steinar Solum, ordførerkandidater i hhv Færder og Tønsberg senterparti.

Tønsberg Senterparti og Færder Senterparti vil gi mer ansvar til de som jobber i førstelinja, i skolen, i sykehjemmene og på kontorene. I offentlig sektor over hele Norge sitter tusenvis av flinke fagfolk som ivrer etter å gi gjøre en god jobb, men som druknes i mål- og resultatstyring, rapportering og andre uttrykk for såkalt «New Public Management».

Senterpartiet mener at de som skal gjøre jobben i praksis vet best hvordan konkrete oppgaver i hverdagen løses. Da må vi kutte ned på rigide kontrollregimer. Vi mener at det vil gi bedre tjenester til innbyggerne våre, bedre effektivitet og mer tilfredse ansatte.

Gode tjenester i kommunen vår må utvikles i samarbeid mellom kommunepolitikerne, administrasjonen og de ansatte. Senterpartiet tror på et godt trepartssamarbeid. Det stimulerer til ansvar for egen arbeidsplass, felles arbeidsinnsats og tiltak som fremmer effektivitet. Partssamarbeid kan med fordel bli brukt mer aktivt i kommunestyrer og fylkesting for å få mer for hver krone.

Mye av byråkratiet og kontrollen skapes i staten og pålegges kommunene. Derfor trenger vi en ny regjering for å gjennomføre en tillitsreform i byråkratiet i staten også.

Men til lokalvalget i høst sier vi i Senterpartiet at vi starter med våre egne tjenester, der kommunen selv er arbeidsgiver. Mer tillit, mindre detaljstyring og kontroll vil gi større arbeidsglede og tilstedeværelse til glede for kommunens ansatte og innbyggere.

Steinar Solum                                   Richard Fossum
Ordførerkandidat Tønsberg Sp      Ordførerkandidat Færder Sp

Innlegget har stått på trykk i Tønsberg Blad

 

Denne artikkelen ble først publisert 19.07.2019

Relaterte personer

Richard Fossum

Richard Fossum

Gruppeleder Færder Sp Telefon: 91603311
Steinar Solum

Steinar Solum

Gruppeleder Tønsberg Sp Telefon: 90564211