Meny

Ny fylkeskommune – en forbedring?

Sist endret: 27.09.2020 - Jan Thorsen 4. kandidat fylkestingslista for Vestfold og Telemark Senterparti #Telemark#Nome

- På ett område tror jeg det vil bli positivt med ny fylkeskommune. Jeg tenker på klima.I og med at vi får en større fylkeskommune, så skapes det mulighet for at flere mennesker kan utføre de samme handlingene. Den muligheten må utnyttes som fylkeskommunens bidrag for å redusere klimaendringene!

Hvis velgerne vil, er jeg etter høstens valg, medlem av Vestfold og Telemark fylkesting. For Senterpartiet. Selv om jeg har lang fartstid fra lokalpolitikken i Nome kommune, så blir det å ta sete i det nye fylkestinget en ny erfaring. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som venter!

Samtidig innrømmer jeg at jeg er spent. Spent på hvordan et nytt fylkesting, sammensatt av mennesker fra det som i dag er Vestfold og Telemark, vil fungere som politisk organ. Aller mest spent er jeg på om nye Vestfold og Telemark fylkeskommune vil utgjøre en forskjell for folk, sammenlignet med fylkeskommunen slik den er organisert og fungerer i dag. Som fylkespolitiker vil jeg selvsagt gjøre mitt for å bidra til at det blir en positiv forskjell for folk i Vestfold og Telemark.

Jeg legger ikke skjul på at jeg er motstander av regionreformen slik den er vedtatt av stortingsflertallet. Dessverre så er ofte erfaringen med større enheter, at menneskene blir «mindre» når systemene og enhetene vokser. I dette tilfellet så kan det blant annet bety at avstanden til de som er valgt til å styre fylkeskommunen, - politikerne, kan føles større enn hva som er tilfellet i dag. Det vil i så fall være uheldig, både for den enkelte som har et behov for å få folkevalgte i tale, men og for fylkeskommunen som folkevalgt organ. Jeg mener at dagens fylkeskommune håndterer sine oppgaver på en gjennomgående god måte, og at de oppgavene som så langt er planlagt overført til fylkeskommunene ikke på noen måte forsvarer den sammenslåingen som nå skjer.  

Stortingsflertallet har imidlertid bestemt at det skal gjennomføres en regionreform som blant annet innebærer at Vestfold og Telemark skal bli en felles fylkeskommune fra 1. januar 2020. Min tilnærming til det som skal skje, er at vi må ta vare på og utvikle videre det beste fra begge nåværende fylker, samtidig som vi utnytter det at vi blir større, på de områdene hvor slike gevinster er å hente. Å utvikle videre det beste fra begge nåværende fylkeskommuner handler blant annet om å sikre en fortsatt finmasket desentralisert skolestruktur med et tilbud som gjør at 16 åringen kan bo hjemme. Jeg er glad for at Senterpartiet er «sterke og klare» når det gjelder dette!  

Jeg innrømmer at jeg sliter med å oppdage de store og opplagte gevinstene ved at Vestfold og Telemark blir én fylkeskommune. Noen vil sikkert hevde at ved å bli større så får vi større gjennomslagskraft mot sentrale politiske miljøer i hovedstaden. Kanskje det, men de «rundt oss» blir og større. Viken blir en mastodont, Innlandet vil helt sikkert bli lyttet til, og et forent Trøndelag vil som vanlig vite å gi lyd fra seg når de mener det er nødvendig.

I denne omgang velger jeg å peke på ett område hvor jeg tror størrelse kan bidra positivt. Klimaet er i endring. De aller, aller fleste eksperter mener at det skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser. Jeg velger å lytte til ekspertene. Det vil være summen av alle lokale handlinger for å bremse klimaendringene, som vil gi resultatene globalt. For Vestfold og Telemark fylkeskommune bør reduserte utslipp av klimagasser, være grunnleggende for all fylkeskommunal virksomhet. I og med at vi får en større fylkeskommune, så skapes det og mulighet for at flere mennesker kan utføre de samme handlingene. Den muligheten bør utnyttes som fylkeskommunens bidrag for å redusere klimaendringene!

Vestfold og Telemark blir et fylke med til dels store geografiske avstander. Etter mitt syn er det likevel ikke de fysiske avstandene som bør gi mest grunn til uro. Jeg er mer urolig for den «mentale» avstanden; at det i det sammenslåtte fylket vil mangle en forståelse for at utfordringene vil være forskjellige i de ulike delene av fylket. Jeg mener det vil være svært viktig at de kommende fylkespolitikerne er bevisst disse forskjellene, og bruker den erkjennelsen som grunnlag for de politiske vedtak som blir gjort.

Avslutningsvis vil jeg gi utrykk for et håp om ei ny regjering i 2021. Ei ny regjering hvor Senterpartiet deltar og hvor partiet får gjennomslag for at det overføres flere og tyngre oppgaver til fylkeskommunene. En av disse oppgavene bør være langt større regional folkevalgt påvirkning når det gjelder sykehusene og sykehustilbudet. Et godt sykehustilbud er en basis for et godt fungerende samfunn, og det er et politikkområde hvor fylkespolitikere definitivt bør gis anledning til å påvirke.

Politikerne i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune står over for interessante og krevende oppgaver. Målet må være å gjøre fylkeskommunen til et godt redskap for alle innbyggerne i hele det nye fylket. Intet mindre!

Denne artikkelen ble først publisert 06.08.2019

Relaterte personer

Jan Thorsen

Jan Thorsen

Lokallagsleder / Styremedlem Telefon: 97667590

Relaterte saker