Meny
Bli medlem

Politi nær folk

Sist endret: 27.09.2020 - Vestfold Senterparti #Tønsberg#Re#Horten

Senterpartiet vil styrke politidistriktene med frie midler. Vi er opptatt av menneskene, og vi vil trygge nærmiljøene og ha politi nær folk, sier styremedlem i Vestfold Senterparti, Jill Eirin Undem fra Vear i Tønsberg.

Noen ynder å kalle den en nærpolitireform.

Det er den ikke.

I sin iver etter å effektivisere ressurser og sentralisere kunnskap har de glemt det aller viktigste; menneskene.

Lange køer, lang saksbehandlingstid og altfor mange saker som henlegges grunnet manglende kapasitet skaper verken trygget eller tillit blant folket.

Mens både bruken av konsulenter og veksten i Politidirektoratet har økt dramatisk de siste årene, sliter politidistriktene med dårlig økonomi, slitent materiell og underbemanning.

Behovet for mer politi nær folk er stort; likevel utdannes politistudenter til arbeidsledighet.

Midt oppi dette kaoset står menneskene som jobber i politiet frustrerte og slitne. Politifolk er stolte, dedikerte til samfunnsoppdraget og opptatt av å utgjøre en forskjell. Når hele 80 prosent svarer i en spørreundersøkelse, hvor 4500 politiansatte har deltatt, at politireformen ikke gir mening, må dette tas på alvor.

I den samme undersøkelsen oppgir 90 prosent at tilgjengeligheten for publikum til politiet har blitt dårligere (70 prosent), eller det samme som før. Når det legges ned passkontorer, sier det seg selv at det blir lenger vei for dem som trenger pass.

Tidligere kunne man nærmest stikke innom passkontoret i en lunsjpause. Nå er det måneder med venteliste og en dagstur for å få ordnet seg pass. Det kan umulig være samfunnsøkonomisk smart.

Stadig større kompleksitet i straffesaker medfører økt belastning på straffesakskjeden. Det har de siste årene vært en stor økning av arbeidskriminalitet og økonomisk kriminalitet. Vold, drap, ran, voldtekt og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet som må prioriteres høyt i hele straffesakskjeden. Når folk opplever at disse ikke blir prioritert og oppklart, svekkes tilliten til politiet.

Politiet skal ivareta innbyggernes trygghet og rettssikkerhet. Senterpartiet vil ha et politi nær folk som er synlig og til stede der folk bor. Et tilstedeværende politi har en forebyggende effekt. Lensmannskontorene må settes i stand til å ha en bemanning som gjør at de er synlige i lokalsamfunnene.

 
Senterpartiet vil styrke politidistriktene med frie midler. Vi er opptatt av menneskene, og vi vil trygge nærmiljøene og ha politi nær folk.

Jill Eirin Undem
Studieleder i Vestfold Senterparti

Innlegget har stått på trykk i Tønsberg Blad og Sandefjord Blad

Denne artikkelen ble først publisert 19.03.2019

Relaterte saker

Nær folk

Nær folk

Vi i Senterpartiet mener at et samfunn blir best når det blir bygd nedenfra. Det handler rett og slett om de nære tingene. Det er derfor vi vil føre en politikk som er NÆR FOLK.