Meny
Bli medlem

Senterpartiet på Villaksens Dag i Lågen

Sist endret: 27.09.2020 - Vestfold Senterparti #Larvik

Olav Nordheim fikk ikke selv fiska laks da han deltok på Villaksens Dag, men smaksprøver av ekte Lågalaks fikk han. - Både fisken og debatten jeg deltok i var god, sier en smilende Olav i en kommentar.

Senterpartiet på Villaksens Dag i Lågen

Holmfoss Lakselag i samarbeid med Norske Lakseelver inviterte til Villaksens Dag i Holmfoss i Numedalslågen lørdag 17. august.

Gratis fiske med instruksjon, smaksprøver av ekte Lågalaks og annen lokalmat i tillegg til fagforedrag gjorde dette til en nyttig dag for alle som deltok.

Ei gruppe med nyankomne flyktninger fra Tyrkia deltok med stor iver og glede.  De fikk prøve seg for første gang som laksefiskere. Noe de var ukjente med fra sitt hjemland.  I tillegg til at de fikk møte lokalbefolkningen på en annen måte enn gjennom det vanlige hjelpemiddelapparatet.
Teksten fortsetter under bildet

Olav Nordeim_debatt_villaksens dag_lågen_0819
Olav Nordheim fra Vestfold og Telemark Senterparti deltok i debatten

Vestfold og Telemark senterparti, ved Olav Nordheim, deltok i en politikerdebatt med de fleste andre store partiene. Selv om kunnskapen om villaksen åpenbart var svært ulikt fordelt på de forskjellige representantene, var enigheten blant politikerne å legge til rette for at villaksen må få gode levevilkår og skadelig ytre påvirkning må bekjempes.

Numedalslågen er utpekt som et av Norges viktigste nasjonale laksevassdrag. I tillegg er fjorden elva renner ut i – Svennerbassenget – utpekt som nasjonal laksefjord. Det betyr at laksen skal forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Dessuten skal faktorer som truer laksen identifiseres og fjernes. Lakseressursene skal forvaltes til størst mulig nytte for samfunnet, rettighetshaverne og fritidsfiskerne. Lakseoppdrettsanlegg i Svennerbassenget og planer for deponi i Brevik er begge tiltak som et enstemmig politikerpanel sa nei til!

Numedalslågen er lakseførende fra Lågens munning i Larviksfjorden til nedstrøms Hvittingfoss. Så langt i år er det fiska opp 17 365 kg fordelt på 3418 laks. I tillegg er det en egen laksestamme som går opp fra Lågen, inn i Åsrumvannet og videre opp i Hagnesvassdraget.

Denne artikkelen ble først publisert 18.08.2019

Relaterte personer

Olav Nordheim

Olav Nordheim

Varaordfører i Larvik kommune Telefon: 91874850