Meny
Bli medlem

Tillitsløft med Senterpartiet

Sist endret: 27.09.2020 - Kathrine Kleveland #Tønsberg#Larvik#Færder#Sandefjord#Sande og Holmestrand#Horten

Regjeringen har de siste årene tatt flere sentraliseringsgrep. Sykehustilbud, fødeavdelinger, ambulansetjenester, fengselsavdelinger er kuttet ned. Politiet er lenger unna folk enn før, og politiet selv har uttalt seg kritiske til reformen. Tingretter, skattekontor, NAV-kontor og trafikkstasjoner lir samme skjebne.

Senterpartiet tror på tette og gode fellesskap, og tror kloke avgjørelser fattes nær folk som er berørt. Derfor vil vi ha et tillitsløft i offentlig sektor. Senterpartiet tror de som har skoen på, enten det er ansatte i politiet, lærere eller sykepleiere, vet best hvor skoen trykker. Senterpartiet vil redusere byråkratisk detaljstyring og komme unødvendig rapportering til liv. Dette er store tidstyver for de som utfører tjenester for innbyggerne.

Våre kommunestyrekandidater vil være med å gi gode skoletilbud, barnehagetilbud, eldreomsorg og lokale kulturtilbud nær folk! Vi som stiller til fylkestinget i Vestfold og Telemark vil blant annet forvalte videregående skole, tannhelse, kollektivtrafikk, kulturminnevern og bibliotek nær folk!

Senterpartiets mål er samtidig å utvikle hele Norge. Lokale folkevalgte vil også bidra aktivt til at den nasjonale politikken blir bedre. Det trengs. Her er eksempler på Senterpartiets politikk sentralt.

Norge har bygd mye av verdiskaping og utvikling på klok forvaltning av rike naturressurser, det vil Senterpartiet fortsette med. Derfor vil Senterpartiet ha nasjonal kontroll over verdiene fra blant annet skog, fiske, havbruk, fossefall og olje- og gassforekomster. Spørsmålet er ikke om Norge skal ha en kraftfull klimapolitikk, men hvilken klimapolitikk som virker best. Noen av grepene Senterpartiet har vedtatt er å opprette et CO2-fond for næringstransport, opprette et grønt investeringsselskap og øke satsingen på havvind. I tillegg vil Senterpartiet gjennomføre tiltak som raskt får større mengder gods over på bane. Da kan vi ikke slik regjeringen gjør nå, skape usikkerhet rundt utbygging av jernbanestasjoner og togtilbud.

Psykisk helse er noe alle har og er påvirket av. Senterpartiet vil ha en nasjonal dugnad for psykisk helse. Særlig urovekkende er tall for barn og unge i skole og høyere utdanning. Senterpartiet vil blant annet sikre barn og unge samtaler med helsesykepleier, psykolog eller ansatt med sosialfaglig bakgrunn.

Kommunalminister Mæland var i Tønsberg i vår, og hun var ikke fornøyd med sammenslåingstakten. Hun vil ha flere sammenslåinger før denne runden er gjennomført. Jeg forstår at flere enn oss i Senterpartiet reagerer.
Regjeringen har de siste årene tatt flere sentraliseringsgrep. Sykehustilbud, fødeavdelinger, ambulansetjenester, fengselsavdelinger er kuttet ned. Politiet er lenger unna folk enn før, og politiet selv har uttalt seg kritiske til reformen. Tingretter, skattekontor, NAV-kontor og trafikkstasjoner lir samme skjebne.

Senterpartiet har fått mer enn 2500 nye medlemmer bare i år, og har hatt medlemsvekst fem år på rad. Senterpartiet har en praktisk og jordnær politikk – sjekk programmet vårt.

Over 5000 kandidater stiller for Senterpartiet ved valget i år. Senterpartiet stiller liste i alle landets kommuner unntatt tre. Senterpartiet ligger nesten øverst på lista når for antall unge listekandidater. Nå er vi klare for valgkamp!

Denne artikkelen ble først publisert 02.08.2019

Relaterte personer

Kathrine Kleveland, Vestfold

Kathrine Kleveland, Vestfold

Fylkesleder i Vestfold Telefon: 928 25 162

Relaterte saker