Meny
Bli medlem

Vestfoldbanen må fullføres til Skien

Sist endret: 27.09.2020 - Kathrine Kleveland

Vestfold Senterparti aksepterer ikke den usikkerheten som er skapt fra sentralt hold og forlanger at InterCity Vestfold, med to tog i timen til Skien, prioriteres i Nasjonal Transportplan 2022 – 2032. Vestfoldbanen må kobles på Sørlandsbanen.

InterCity-prosjektet planlegger en dobbeltspora jernbane som går innom byer og tettsteder i Vestfold. Moderne jernbane er det eneste grønne alternativet til å knytte byene sammen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Jernbanedirektoratet har skapt usikkerhet om framdriften av dette viktige samferdselsprosjektet. InterCity-prosjektet båndlegger nå store deler av bysentrene og arealer mellom byene. Dette fører igjen til en uholdbar situasjon for innbyggere, grunneiere, næringsdrivende, stedsutviklere og kommuner. InterCity utbyggingen skal blant annet knytte hovedstadsområdet godt sammen som bo- og arbeidsmarked. Forsinkelser i utbyggingen av InterCity er en betydelig utfordring for byene som er direkte berørt, der planlagt byutvikling og arealplanlegging er satt på vent. 

kathrine kleveland_tog_jernbane.jpg

Bybeltet i det nye fylket Vestfold og Telemark består av drøyt 300 000 innbyggere fordelt på de sju bykommunene Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand. Bybeltet knyttes sammen av InterCity der alle i framtida kan nå flyplass, to universitetscampuser, internasjonal havn, to sykehus og sju bysentra innafor en timesreisetid.

En ferdig utbygget InterCity med dobbeltspor gjennom Vestfold vil være med på å redusere klimautslippene og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Den vil gi flere avganger, redusert reisetid og mer punktlighet. 

Denne artikkelen ble først publisert 20.03.2020

Relaterte personer

Kathrine Kleveland, Vestfold

Kathrine Kleveland, Vestfold

Fylkesleder i Vestfold Telefon: 928 25 162