Meny
Bli medlem

Vil ha lekende barn som ler

Sist endret: 27.09.2020 #Tønsberg

Senterpartiet vil kjempe for spennende og utfordrende uteområder i barnehagene og på skolene som kan fungere som nærmiljøanlegg på kvelds- og fritid, skriver Jill Eirin Undem.

Vi har et ansvar for å legge til rett for mer fysisk aktivitet på området hvor barna våre tilbringer store deler av hverdagene.

Senterpartiet vil ha aktive barn

Barn som er fysisk aktive får en lang rekke med helsefordeler. Å være i aktivitet vil blant annet redusere risikoen for overvekt og fedme, det vil gi bedre kondisjon og hjertehelse, forbedret koordinasjon og balanse, bedre mental helse og bedre søvn.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt ni mål for å redusere for tidlig død av ikke smittsomme sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes. Ett av målene er å redusere andelen av inaktive barn og unge i perioden 2010 til 2025. Inaktivitet betyr her mindre enn 60 minutter fysisk aktivitet per dag. Norge er ikke i nærheten av å nå dette målet.

En undersøkelse av 1300 barnehagebarn i alderen 3-6 år i Sogn og Fjordane, viste at bare halvparten var så fysisk aktiv som Helsedirektoratet anbefaler. Situasjonen er antagelig ikke veldig ulik i Tønsberg.

jill_eirin_foto_cathrine_bøhle
Jill Eirin Undem, Tønsberg Sp
Foto: Cathrine Bøhler

UngKan3 er en nasjonal kartlegging hvor Norges Idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet har undersøkt fysisk aktivitet stillesittende tid og fysisk form blant 6-, 9- og 15-åringer. Resultatene viser at aktivitetsnivået stort sett har vært stabilt i perioden fra 2005 til 2018. De mest aktive er seks år gamle gutter, der 94 prosent oppfyller anbefalingen om å være fysisk aktiv i minst 60 minutter om dagen. Minst aktive er 15 år gamle jenter, der bare 40 prosent oppfyller anbefalingen. Men det skal ikke så mye til for å bedre disse resultatene. Dersom hele utvalget for eksempel økte den moderate til harde fysiske aktivitet med 10 minutter i gjennomsnitt hver dag, vil andelen som når anbefalingen øke fra 72 til 87 prosent hos 9-åringene og fra 46 til 65 prosent hos 15-åringene.

Studier viser også at fysisk aktivitet har en positiv effekt på depresjon, angst og atferdsproblemer og kan gi styrket selvbilde, bedre sosial tilpasning og økt trivsel. Spreke barn bruker i tillegg hjernen mer aktivt for å løse kompliserte oppgaver enn mindre spreke barn gjør. Fysisk aktivitet er altså viktig for læring.

Så når elevene ved Byskogen skole etterlyser mer utfordrende uteområder med flere muligheter for aktivitet, er det et betimelig krav. I tillegg til foreldre, har kommunen som eier av barnehager og skoler, hvor barna våre tilbringer store deler av hverdagene, et ansvar for å legge til rett for mer fysisk aktivitet.

Senterpartiet vil ha spennende og utfordrende uteområder i barnehagene og aktivitetsanlegg som lekeapparater, ballbinger, klatrestativer, og hinderløyper på skolene som kan fungere som nærmiljøanlegg på kvelds- og fritid. Barn som leker. Barn som er fysisk aktive. Barn som ler. Det vil Senterpartiet kjempe for.

Jill Eirin Undem
Tønsberg Sp
Fylkes- og kommunepolitiker

Innlegget har stått på trykk i Tønsberg Blad

Denne artikkelen ble først publisert 29.07.2019

Relaterte personer

Jill Eirin Undem

Jill Eirin Undem

Studieleder Vestfold Senterparti Telefon: 91706951