Meny

Vy løser ingenting

Sist endret: 27.09.2020 - Vestfold Senterparti #Tønsberg

Norges Statsbaner AS (NSB) skal ikke lenger hete NSB. Det nye navnet er Vy. Navnet Vy løser ingenting. Det folket trenger er nok tog som går dit de skal til rett tid, skriver Jill Eirin Undem i sitt innlegg.

Norges Statsbaner AS (NSB) skal ikke lenger hete NSB. Det nye navnet er Vy. Navn er historie. Navn er identitet. Navn er følelser.

I følge styret skal navnebyttet tiltrekke seg nye kundegrupper. Samtidig står togene stille. Det er ikke prioritert å sette togene i drift – fordi det koster å bemanne dem. Andre tog står stille grunnet signalfeil. Konduktørene smiler tappert mens de håndterer frustrerte passasjerer.

Navnet Vy løser ingenting. Det folket trenger er nok tog som går dit de skal til rett tid. Å øke frekvensen gir større etterspørsel. Navnet Vy gir ingen flere passasjerer. Da blir det meningsløst å svi av en formue på et nytt navn ”ingen” vil ha.

Regjeringspartiene sørget for å få vedtatt jernbanereformen i 2017. Den har ført til flere direktører og færre konduktører. Den innebærer at det åpnes for mer konkurranse på det norske jernbanenettet. Det ble også opprettet to nye enheter; Jernbanedirektoratet og Bane Nor (tidligere Jernbaneverket). I løpet av året skal Stortinget behandle EUs jernbanepakke IV – med tanke på at den skal inn i EØS-avtalen. Dersom Stortingsflertallet vedtar jernbanepakke IV, vil EU få full kontroll over jernbanen i Norge.

NSB var Staten og folket sitt selskap. Når regjeringspartiene nå privatiserer, splitter opp og selger norsk jernbane, bryter det med generasjoner med norsk jernbanehistorie. Navnet Vy er bare en liten brikke i arbeidet med å tilpasse seg EUs jernbanemarked.

Senterpartiet tror ikke nytt fancy navn, privatisering og oppsplitting er en god idè. Senterpartiet vil bruke pengene på å drifte tog og bygge norsk jernbane. Vi vil samle og forvalte norske verdier på en best mulig måte for å gi innbyggerne i Norge et godt togtilbud. Vy løser ingenting.

Denne artikkelen ble først publisert 15.03.2019

Relaterte saker

Vedum om NSBs navneendring: Jåleri

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, påpeker at navneendringen fra NSB til Vy er en konsekvens av regjeringens jernbanereform.

NSB sitt namnebytte, til EU sin nytte?

Norske statsbaner, NSB vil no altså skifte namn og logo til VY. Prislappen på eit slikt namneskifte vil etter alt sannsyn komme på ein stad mellom 200 og 300 millionar. Det at sitjande regjering synes dette høyrest ut som ein god idè er ikkje noko nytt, endeleg ein moglegheit til å bli kvitt ordet "stat" i eitt bedriftsnamn til! Regjeringa har allergi mot alt som kan forbindast med å være statseigd og ikkje privatisert.