Nei til EUs energiunion

Ren og billig vannkraft er grunnlaget for det moderne Norge. I over hundre år har streng nasjonal styring og kontroll skapt norske industriarbeidsplasser, gitt oss velferd og teknologisk forsprang på flere felt.

Stortingsflertallet kan om kort tid komme til å gi bort vår nasjonale styringsrett til EUs energibyrå (ACER) og knytte oss til EUs energiunion. Spørsmålet blir avgjort allerede i midten av mars.

I dag har vi et nordisk strømmarked med overskudd av kraft som gir lave priser. EUs mål er at energi skal flyte fritt over landegrenser med god nok kapasitet til å utjevne prisforskjeller.

Økt overføringskapasitet og handel med strøm vil gi høyere strømpriser. Regler for handel gjennom kabler vil bli fastsatt av EUs energiunion som kan pålegge land som er tilsluttet å bygge flere kabler for å utjevne prisforskjeller. Da vil EUs konkurranseregler forby å skjerme norsk industri. I tillegg får vi ACER som vil overvåke og vedta regler som sikrer at strømmen flyter etter markedshensyn, ikke nasjonale hensyn.

Både forslaget om å tilslutte seg EUs energiunion og behandlingsmåten det legges opp til, er fullstendig uakseptabelt. Dette dreier seg om suverenitetsavståelse og må bli behandlet etter Grunnlovens § 115 som krever 3⁄4 flertall.

Vestfold Senterparti krever at folket, gjennom norske myndigheter, skal ha uinnskrenket styringsrett over våre fantastiske naturressurser. Norge må beholde nasjonal kontroll og råderett over energipolitikken vår – arvesølvet vårt: Derfor må Stortinget si nei til EUs energiunion!