Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, blant annet om at inntektsgapet mellom bønder og andre gruppe skulle reduseres. Regjeringen satser ikke på norsk mat, i en tid der stadig fler etterspør norske produkter.

Norsk matproduksjon må styrkes slik at vi kan produsere mer mat i Norge til en voksende befolkning og opprettholde kulturlandskap og arbeidsplasser over hele landet.

 Jeg er stolt av trygg og god norsk mat. En god lønnsomhetsutvikling er nødvendig for å videreutvikle et av verdens reneste og mest miljøvennlige landbruk. Gi bøndene ei skikkelig lønn!

Vi trenger både store og små bruk, velfungerende markedsordninger, kapital, kompetanse og teknologi.

Nå skal regjeringen legge frem en sak for Stortinget om årets jordbruksoppgjør som vil bli behandlet før sommeren.

Senterpartiet forventer at Stortinget tar ansvar for at årets jordbruksoppgjør blir i tråd med de føringer som ligger i den ferske jordbruksmeldingen.

Det skal ikke ramme norske bønder at regjeringen ikke evner å innfri den jordbrukspolitikken som Stortinget har vedtatt. 

Derfor vil Senterpartiet sørge for at årets jordbruksoppgjør gjennom behandlingen gir norske bønder en skikkelig inntektsutvikling!