Bedre folkehelse i Vestfold

Helsedirektoratet kjører i disse dager reklamefilmer for kampanjen  Spis #MerAv det du liker. Mer fisk, mer frukt og grønt og mer grove kornprodukter.

Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel i Vestfold 2015 - viste at også vestfoldingene bør spise sunnere, hvem som spiste mest fisk osv. Kunnskap er viktig.

Men folkehelse er mye mer enn mat og kunnskap om det, og når vi nå skal sende Regional plan for folkehelse i Vestfold for 2018 -. 2030 på høring, er det planer for lang tid framover.

I planen står det at "De brede og universelle strategiene og tiltakene som retter seg mot hele befolkningen viser seg som regel å ha den største folkehelsegevinsten." Derfor må vi tørre å tenke stort, og involvere alle.

De fire samfunnsmålene som beskriver hvor vi skal har et felles mål, "folkehelse i alt vi gjør", et mål om at folkehelse er både formål og utgangspunkt.

Oversiktsdokumentet Vi i Vestfold, folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel, oppdateringen av Ungdata + bred involvering  i prosessen ligger bak planen og handlingsplanen som sendes ut nå.

Jeg skal være forsiktig med å kommentere de konkrete tiltakene, men Vestfold Senteparti ser blant annet at det er foreslått ny befolkningsundersøkelse for innbyggerne i Vestfold og at Ungdata er foreslått gjennomført for 3. gang.

Prosjekt skadedata er foreslått gjennomført som et femårig prosjekt.

Og det skal utarbeides gode løsninger for innføring av stortingsvedtaket om 60 minutters fysisk aktivitet i skolen, og at det er mål om å bedre tilbudet av sunn mat for elevene i Vestfold

Regional plan for folkehelse skal fremme helse og trivsel for alle, og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller, noe som stadig blir viktigere!

Helse skapes i hverdagslivets settinger. Verdens helseorganisasjon bruket et uttrykk som i planen er oversatt med "helse i alt vi gjør".

Helt konkret gjør vi det i Vestfold ved at Regional plan for folkehelse er med i og har koblinger til alle de andre regionale planene, fordi folkehelseperspektivet er viktig for alle politikkområder.

Vi finner for eksempel igjen folkehelse i høringsutkastet til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk om ulike botilbud og drikkevannsforsyning

Men Vestfold fylkeskommune klarer ikke dette alene uansett hvor mange gode regionale planer vi sender på høring og etterhvert vedtar.

Samarbeid og samskaping er beskrevet i planen, og her nevnes alt fra kommunene, innbyggerne, frivillige, Folkehelsenettverket i Vestfold og Samarbeidsrådet for folkehelse. Slik var denne lanen

Senterpartiet håper mange vil svare og bidra til at folkehelseplanen vår blir det viktige dokumentet det skal være for å fungere.

At planene som sendes på høring fra Vestfold Fylkeskommune i tillegg er delikate og lesevennlige, og kan få en til på smile underveis i lesingen er også et pluss - og helt sikkert folkehelse.

Og som fylkespolitikere kan vi jo forresten starte med å følge Helsedirektoratets råd om å spise mer av fisk, mer frukt og grønt og mer grove kornprodukter + å gjøre oss kjent med og bruke flere av Vestfolds flotte naturperler i løpet av sommeren, mens Regional plan for folkehelse er på høring.

Målet er folkehelse for oss alle i Vestfold!

Innlegg av Kathrine Kleveland i fylkestinget 21.06.18