Fylkesordfører!

 

Antall meråpne bibliotek øker stadig i Norge, i Vestfold er følgende bibliotek meråpne: Stavern filial i Larvik, Lardal, Horten og Tjøme bibliotek.

Bibliotek som Deichmanske i Oslo, Tromsø og Sarpsborg har allerede hatt dette i flere år.

 

Med meråpne bibliotek kan du og jeg besøke biblioteket utenfor ordinær åpningstid og låne, lese, studere, mm. Flere av Vestfoldbibliotekene ønsker å innføre meråpnet som for eksempel Tønsberg/Nøtterøy og Holmestrand.

 

Som kulturpolitiker er jeg er utålmodig og spør derfor fylkesordføreren om han er innstilt på å bidra til at flere Vestfoldbibliotek kan bli meråpne, altså selvbetjente?

 

I bibliotekplanen for 2015 – 2018 er målet flere åpningstimer. Meråpne bibliotek vil bidra til dette. Erfaringene er gode og publikum er raske til å ta mulighetene i bruk der de får den. Besøkstallet stiger, et godt eksempel er Horten bibliotek som rapporterer om aktivitet alle dager i året! I fjor økte det totale besøkstallet i Vestfold etter å ha stått stabilt i flere år. Meråpne bibliotek er sannsynligvis sterkt medvirkende til økningen.

 

Det står ikke på kompetanse hos de ansatte, men det trengs midler blant annet for å gjøre om inngangspartiene for å gjennomføre dette. Det å ha bibliotek og bygningsansvaret er kommunalt ansvar. Det å bidra til felles løsninger og stå for kompetansemidler er regionalt ansvar. Fylkesordfører, hvordan kan vi se dette i sammenheng for gode løsninger for Vestfoldbibliotekene?

 

At for eksempel Holmestrand bibliotek ble bygget uten muligheter for å bli meråpent fra start, men må få tilleggsfunksjoner/bygges om under et år etter åpningen, undrer jeg meg over.

 

Vestfold er allerede landets beste på å hente ut nasjonale midler til bibliotekene våre og Senterpartiet ser ikke grunn til at vi ikke også skal ha mål om å bli et av landets beste fylker på meråpne løsninger.

 

Hvordan vil fylkesordføreren gjennom kommende rullering av bibliotekplan sørge for flere og bedre meråpne løsninger? Det lages årlige forpliktende samarbeidsavtaler med kommunene, kan meråpne bibliotek bli del av dette? Kan stimulerings- og motivasjonsmidler benyttes, selv om bygningsansvaret er kommunenes ansvar? Kan dette ses i sammenheng med nasjonale midler om disse finnes?

 

Historien om norske biblioteker er en solskinnshistorie i en digital tid der en lett kunne tro bibliotekene ville støve bort. Bibliotekene er moderne møteplasser med plass for alle. Integrering, kursing, konserter, kaffedrikking og avislesing, studering

 

A-magasinet hadde i oktober en inspirerende fotoreportasje med utdrag fra et fireårs fotoprosjekt med besøk landet rundt på alle slags bibliotek. Bibliotekene er ikke hva de en gang var, og godt er det, sto det.
Fra Vennesla som blir regnet som et av landets vakreste bibliotek med sin særegne arkitektur til bokbåt, bokbuss, og bibliotek i butikk ander steder i landet.

 

Tallenes tale er klare, vi låner mer. På tross av nær halvering av filialer de siste tjue årene har bruken av bibliotekene gått opp. Nå er det nesten 24 millioner besøk per år og flere av oss er innom oftere enn før, nesten fem ganger. Sommerleskampanjen for barn som startet i Vestfold er et godt eksempel på nytenkning som gir resultater.

Senterpartiet vil at enda flere skal bli glad i og bruke bibliotekene! Vil fylkesordføreren bidra til å ta den positive utviklingen videre og sørge for fler meråpne bibliotek i Vestfold?