Vestfold Senterpartiet mener saken om ACER må utsettes

Vestfold Senterpartiet har sagt et klart nei til ACER, fordi vi mener EUs energimarkedspakke vil begrense og innskrenke Norges handlingsrom i det som har vært en langvarig, klok forvaltning av norske vann- og energiressurser.

Vestfold Senterparti har sagt et klart nei til ACER. På bildet sees fra v: Jill Eirin Undem, studieleder, 
Per-Asbjørn Andvik ,2. nestleder,  Per Harald Agerup, 1. nestleder, Kathrine Kleveland, fylkesleder.

De langsiktige konsekvensene både for den helhetlige råderetten over viktige energipolitiske beslutninger, men også for utviklingen av noe så konkret som strømprisene i Norge, er gode grunner til å være forsiktige med å begynne prosessen med å innlemme Norge i EUs energiunion. Det er blitt stilt mange kritiske spørsmål og skapt usikkerhet om ACER konsekvens av flertallet på Stortinget.

Dette bør Regjeringa gi svar på.

Vestfold Senterparti mener at saken bør utsettes i påvente av en grundigere konsekvensanalyse. Vi mener saken ikke er godt nok utredet i forhold til regjeringens utredningsplikt.