facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Borre & Horten

Ledelse

Aktuelt i Borre & Horten

12.november 2018
Senterpartiet vil styrke Marinemusikken i Horten

Senterpartiet vil styrke Marinemusikken i Horten

Senterpartiet har i sitt alternative statsbudsjett lagt inn 15 mill. kroner til Forsvarets musikk, inkludert Marinemusikken i Horten.

21.mars 2018
Vestfold Senterparti mener saken om ACER må utsettes

Vestfold Senterparti mener saken om ACER må utsettes

- Vi mener saken ikke er godt nok utredet i forhold til regjeringens utredningsplikt, sier 1. nestleder i Vestfold Sp, Per Harald Agerup.

Kontakt