Årsmøte -  kjære Vestfold Senterparti!

hedersmedlemmer

 For et valg Senterpartiet gjorde i fjor! Det var en utrolig morsom valgkamp å få delta i.

En offensiv og blid partileder som lagleder Trygve Slagsvold Vedum bidro sterkt! Når han vant debattene, delte ut kaffekopper på bussturnèen landet rundt, lo latteren sin og traff folk, når budskapene våre var best steg vi på meningsmålingene.

Vi viste vi at Senterpartiet var nær folk, så nær folk at mer enn dobbelt så mange som i 2013, 302 000 valgte å stemme på oss.

Senterpartiet gikk fram i alle unntatt en kommune i Norge. I den ene kommunen gikk vi tilbake fra 35 til 34,5 prosent.

Som førstekandidat følte jeg at jeg hadde dere i ryggen hele veien. Vi samarbeidet, jeg kjente lagfølelsen. I Vestfold var vi det partiet som gikk mest fram, vi fikk 6,3 prosent, og med nesten 9000 stemmer og mer enn doblet oppslutning fra 2013, endte vi allikevel 45 stemmer unna utjevningsmandatet. Jeg er så lei for at vi ikke fikk Vestfold på tinget, men det viser at det er mulig!

Av eksempler fra valgkampen er det vanskelig å trekke fram noe, men menneskemøtene, opplevelsene, spenningen og arbeidet før tøffe debatter, rundreisa 12 kommuner på 12 timer og alle kortstokkene vi ga bort, vil jeg nevne.

Takk til dere alle, for lagarbeidet som la bak, alle som sto på stand, kokte kaffekoppene, skrev debattinnlegg, rett og slett stilte opp - takk for innsatsen!

Fra Senterungdommer til veteraner.

Jeg vil skryte spesielt av Lisbeth fylkessekretær som er med på notene, for ikke å si komponerer artige påfunn selv. Lisbeth får enkeltmedlemmer og lokallagene med, og hun inspirerer oss. Det er en fryd å samarbeide med deg, Lisbeth!

2017 er fortid, nå skal vi mobilisere for neste valg, og allerede neste år er det et nytt valg.

Det blir spesielt neste år, siden vi da skal stille liste sammen med Telemark som den blå regjeringen har slått oss sammen med. Vi kommer tilbake til prosessen rundt det praktiske med felles lister og felles program senere i årsmøtet.

Med det fantastiske valget vi gjorde i fjor, skal vi legge lista enda høyere. Valget har blant annet gitt oss en økonomi som gjør at Lisbeths stilling øker fra 60 til 80 prosent, og sentralt har Senterpartiet ansatt en lagbygger, Karl Kristian Langeland som skal reise landet rundt å styrke Senterpartiet. Vi har allerede invitert han til Vestfold i Sentrum i oktober.

Senterpartiets klare mål er å stille lister i alle kommuner neste år, det tror vi ikke alle andre partier klarer. Det går heller ikke hos oss hvis ikke dere begynner å planlegge, tenke nye ansikter og gamle travere om hverandre. Fylkesstyret skal besøke hvert lokallag i april for å inspirere til arbeidet.

Senterpartiet skal være et av de to partiene med flest lister i landet fordi dette vil gi oss enormt fortrinn i forkant av neste stortingsvalg.

Dere vet at vi har hatt 105 ordførere denne perioden, og sa vi trang et forsamlingshus for å samle alle, mens Fremskrittspartiet har hatt fem ordførere og trang ikke mere enn en Caravelle.

Trygve har fortsatt det hårete målet at vi nasjonalt skal bli større landets tredje største parti og bli større enn Fremskrittspartiet.

 Vi er inne i en spesiell tid – en voksetid. Med ei januarmåling på 11.1 prosent, viser det høy lojalitet hos velgerne.

I 2017 økte Senterpartiets medlemsmasse for 4. år på rad. I år skal vi klare det for 5. gang.

Her har vi i Vestfold noe å gjøre, vi har ikke vært like gode som de andre fylkene. Derfor har vi satt opp Påskeverveaksjonen «Gult er kult, men grønt er best», og dere har sagt ja til å lage stand rundt i Vestfold før påske. Fylkesstyret skal selvsagt også delta!

Beste enkeltverver i Vestfold Senterparti skal få et skikkelig stort påskeegg!

 Se på denne gjengen, Senterpartiet nær doblet stortingsgruppa fra 10 til 19 stortingsrepresentanter.

Dette blir en veldig spennende politisk vår. Marit Arnstad er fornøyd med gruppa og sa tidlig at her var det mange flinke representanter som var rett på talerstolen i debatt.

Vi har fått en svakere regjering som har mistet sitt flertall og dermed går på tap etter tap. Og vi har et stortingsflertall med flere flertallsmuligheter, som selvsagt benyttes.

Forslag om søndagsåpne butikker ble parkert. Regjeringskvartal i tre blir gjennomført.

Framover vil vi forhåpentligvis se slag i stortinget om jordbruksoppgjør.

Vi MÅ huske at denne regjeringen ikke har flertall. Ordførerne våre må for eksempel ikke gi opp, men tro på at vi skal klare å legge klare føringer for inntektstsystemet.

Senterpartiet har fått gjennom beredskapslagring for korn. Det ble borte i 2003, og etter 15 år etterpå fikk vi gjennomslag i Stortinget sist uke.

Regjeringen må legge fram en sak for Stortinget om etablering av beredskapslagre for korn etter et forslag fra Senterpartiet. Mat og nok tilgang til mat er en sentral del av beredskapen.

Beredskap er hjertesak for Senterpartiet.

Derfor har Senterpartiet foreslått en totalberedskapskommisjon. Beredskapsutfordringene Norge står overfor, er mangfoldige og sammensatte og har både sivil og militær karakter. Det sikkerhetspolitiske bildet er preget av sterkere internasjonale spenninger. Samtidig er terrorangrepene blitt flere.Klimaendringene skaper også større utfordringer for samfunnstryggheten. Stabil og langsiktig mat- og vanntilførsel kan rammes av klimaendringer og mer usikre internasjonale forhold.

Teknologi kan gjøre oss mer sårbare, og utviklingen på dette feltet går svært raskt. Bevilgningene til Forsvaret ligger ikke på et nivå som harmonerer med Norges forpliktelser som NATO-land, spesielt gjelder dette for landforsvaret. Dette er bare noen av de utfordringene Norge står overfor når det gjelder beredskap i framtida.

Dette heier jeg på. Beredskap handler om å være føre var og jeg tror dette vil gi klangbunn og er et godt eksempel på en politikk nær folk!

Jordvern er forresten også en langsiktig beredskap. Fikk dere med dere at Vestfold fikk den første nasjonale jordvernprisen. Begrunnelsen var blant annet RPBA, Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Nå skal den revideres, og Senterpartiet er aktivt med.

Politikk nytter nemlig. Derfor takker jeg Larvik Senterparti som aktivt og gjentatte ganger inviterte meg til Stavern for å treffe UP. I politireformen levde fagmiljøet i utrykningspolitiet i Stavern utrykk. Det var forslag om å fordele hele fagmiljøet ut over hele landet. Vestfold Senterparti sendte inn høring. Fylkesstyret med Per Harald i spissen, har nemlig bestemt at vi skal svare på alle høringer vi kan, både internt og andre aktuelle.

Vestfold Senterparti var ikke alene om å svare på høringen om politireform, men ekstra gledelig er det å registrere at UP foreløpig er fredet.

Av andre høringer Vestfold Senterparti har svart på er stortingsmeldinga «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi».

Her gikk vi tøft ut og krevde at alt innsamlet matavfall må brukes til å produsere biogass. I Vestfold har vi svært gode erfaringer gjennom Greve Biogass og "Den magiske fabrikken og vi mener det må legges til rette for økt produksjon og etterspørsel etter biogass som et viktig klimatiltak. Det må også innføres obligatorisk sortering og innsamling av matavfall.. Avgiftsregime for personbiler og tungtransport må likestille bruk av el og hydrogen

Flere av dere har nok som meg blitt berørt de siste ukene av mediasaker om Pasientreiser. I desember møtte NRK pasienter som ventet i opptil 7 timer på drosje etter kreftbehandling på Radiumhospitalet. 27. januar meldte NRK at det i fjor ble registrert minst 2600 avvik etter at Christiania Taxi og Norgestaxi overtok ansvaret for pasienttransporten ved Oslo universitetssykehus. Avtalen mellom Pasientreiser og taxiselskapene har gjort inntjeningen for taxiselskapene så lav at de enkelte sjåførene ikke syns det lønner seg å kjøre disse turene og finner metoder for å skli unna oppdraget. 

Forrige helg måtte en parkinsons-pasient stå utenfor legekontoret i kulda i to timer og ventet på taxi. Da han endelig ble oppdaget hadde han kroppstemperatur nede på 34-tallet. 

Hvorfor skjer dette? Jo, fordi det er bedriftsøkonomisk lønnsomt for staten å drive tjenesten på denne måten – ved å saldere med pasientene for å holde budsjettene nede.

Kjære årsmøte, Pasientreiser er bare ett eksempel på hvordan velferdssamfunnet vårt er i ferd med å forvitre på grunn av markedsmodeller som handler om at man skal organisere offentlig velferd etter prinsipper fra det private næringslivet. Konkurranseutsetting, privatisering, stykkprisfinansiering, internprising og bestiller/utfører-modeller.

New Public Management gir ulike utslag i ulike sektorer.
Eksempel fra utdanningssektoren: I løpet av de siste tiårene har testregimet bredt seg ut i skoleverket som en influensaepidemi. Det blir påstått at dette har med kvalitet å gjøre, men de som jobber i skolen ser at resultatet er at skolebarna kastes ut med badevannet. Tre av fire lærere i grunnskolen mener de bruker mer tid på rapportering og andre tidstyver i dag enn for tre år siden, viser en undersøkelse utført for Utdanningsforbundet i fjor.   

Metoo er et begrep vi visste litt om for et år siden. Nå hører det selvsagt med i denne talen. Bevissthet rundt roller og respekt er riktige og fine ord. Men dere, dette handler rett og slett om at alle er ansvarlige for å vise gode holdninger gjennom handling, og vite at vi har et tydelig regelverk for hvordan vi skal håndterer det når vi ikke lykkes.

Senterpartiets etiske retningslinjer med endringsforslag er sendt på høring i partiorganisasjonen med høringsfrist 5.mars. Jeg oppfordrer dere til å svare. Hvert nytt sentralstyre, fylkesstyre og lokallagsstyre skal gjennomgå partiets etiske retningslinjer.

Senterpartiet vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og verdiskaping i hele landet.

Vi vil ha lange og vitale norske næringskjeder fra råvare til produkt, fordi dette utnytter landets ressurser best. Næringsmiddelindustrien i Vestfold gir slike viktige arbeidsplasser, med utgangspunkt i matproduksjon, der grønnsakene våre står i en særstilling.

På Grüne Woche i Berlin fikk Nøtterøybedriften Bjertnæs og Hoel den nasjonale bedriftsutviklingsprisen innen landbruket på 250 000 kroner. De har jobbet hardt, men det gir resultater.

I mars skal landets bibliotekarer sette hverandre stevne i Sandefjord på det 76. biblioteksmøte

Historien om norske biblioteker er en solskinnshistorie i en digital tid der en lett kunne tro bibliotekene ville støve bort. Bibliotekene er moderne møteplasser med plass for alle. Integrering, kursing, konserter, kaffedrikking og avislesing og studering. Tallenes tale er klare, vi låner mer og flere av oss er innom oftere enn før.

Antall meråpne bibliotek øker stadig i Norge, i Vestfold har vi det på bibliotekene i Stavern, Lardal, Horten og Tjøme.  Meråpne bibliotek betyr at vi kan besøke biblioteket utenfor ordinær åpningstid. Flere av Vestfoldbibliotekene ønsker å innføre meråpnet som for eksempel Tønsberg/Nøtterøy og Holmestrand. Som kulturpolitiker er jeg utålmodig og spurte derfor fylkesordføreren i en interpellasjon om han er innstilt på å bidra til at flere Vestfoldbibliotek kunne bli selvbetjente?

Bibliotekene er ikke hva de en gang var, og godt er det.

Biblotekene er gratis og det tar vi som en selvfølge. Senterpartiet har også gått inn for gratis museer. På den måten vil det bli enda flere som kan besøke museene oftere.

Til nyttår i år fikk vi to nye sammenslåtte kommuner i Vestfold Holmestrand med Hof og Holmestrand, og Færder kommune med NØtterly og Tjøme. Lykke til!

Senterpartiet ønsket ikke sammenslåing av fylkene, og stemte i mot til siste slutt, men 8. juni ble det vedtatt i Stortinget
Ekspertutvalget la endelig fram sin innstilling til overføring av oppgaver fra stat til fylkeskommunene 1. februar. De har gjentatt mange av forslagene som Senterpartiet fremmet ved behandlingen av regionmeldingen i Stortinget i 2016.  Nå må regjeringen følge opp, både når det gjelder utvalgets forslag til oppgaver og ved å gi fylkene økonomisk rom til å løse oppgavene.

Oppgaveutvalget støtter Senterpartiet i at ansvaret for Bufetat, familievernet, deler av Forskningsrådets programmer, kulturminnevernet, regionapparatet til Innovasjon Norge og mange av Kulturrådets oppgaver, overføres til fylkeskommunene.

Oppgaveutvalgets innstilling sendes nå på høring med høringsfrist på seks uker. Men seks uker er for kort tid til at fylkestingene og kommunestyrene får tid til å si hva de mener om overføring av oppgaver og myndighet. Dette minner om overkjøring av lokaldemokratiet, der regjeringen ikke tar ikke høringen på alvor.

Til slutt vil jeg som starter alle styremøter jeg leder, både her og der, med et dikt.

I dag har jeg valgt dikt av en Telemarksdikter, Halldis Moren Vesaas

Å være i livet, tre vers til mor

Halldis Moren Vesaas

Å være i livet:
(tre vers til mor)

Dette: å være i livet,
open for alt ikring,
bunden med sterke røter
til menneske og til ting,
gi både hjarte og hender
i omsorg som aldri svik,
var det som gav meining til ferda di
og let deg få kjenne deg rik.

Og den som er rik vil ha seg
eit hus som er såleis bygt
at alle som høyrer til huset 
kjenner det godt og trygt,
og såleis at framande gjerne
kjem innom dørene der
og auker den rikdom som finst der før
med alt det dei sjølve er.

Fattig var du om aldri
i livet du kjenne fekk
at mellom deg og dei andre
levande straumar gjekk
av tillit og varme som styrkte 
kvart band som til livet deg batt,
og lar deg få kjenne, når alt blir
gjort opp,
at meir enn du gav, fekk du att.