Mat må vi ha

Beredskap handler om å alltid være beredt for tenkelige og utenkelige situasjoner. I en sårbar verden med et krevende trusselbilde og ustabilt klima, er det ekstra viktig å være beredt. Derfor mener Senterpartiet det er på tide med en ny totalberedskapskommisjon, og foreslår dette.

Uansett hva som skjer; mat må vi ha. Sikkerhet for mat er det viktigste beredskapstiltaket vi har. 

Arealer for matproduksjon er en knapphetsressurs både i Norge og resten av verden. Norge trenger derfor et strengt jordvern. Senterpartiet vil grunnlovsfeste at matjord skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner.  Matjorda må sikres sterkere vern enn utmark. Når det ikke finnes noen annen utvei, og det likevel må bygges ned arealer med jord skal matjorda gjenbrukes på et annet område.

Senterpartiet er opptatt av å skape trygghet  for deg og meg. Å ta vare på og dyrke matjord over hele landet handler om å skape trygghet for alle innbyggere i hele Norge. –For mat klarer vi oss ikke uten.