facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Sande (Vestfold)

Ledelse

Aktuelt i Sande (Vestfold)

21.mars 2018
Vestfold Senterparti mener saken om ACER må utsettes

Vestfold Senterparti mener saken om ACER må utsettes

- Vi mener saken ikke er godt nok utredet i forhold til regjeringens utredningsplikt, sier 1. nestleder i Vestfold Sp, Per Harald Agerup.

14.mars 2018

Senterpartiet vil styrke bibliotekene

Senterpartiet vil styrke bibliotekene

Historien om norske biblioteker er en solskinnshistorie i en digital tid der en lett kunne tro bibliotekene ville støve bort.

Kontakt