VESTFOLD SENTERPARTI
Stortingsliste til valget 2017


1. Kathrine Kleveland, Holmestrand
2. Per Asbjørn Andvik, Re
3. Henriette Sørbøe Andreassen, Horten
4. Olav Nordheim, Larvik
5. Oda Maria Irgens Hokstad, Larvik
6. Anne Norby Skarstad, Hof
7. Tove Ødeskaug, Sande
8. Jørgen Hvitstein, Andebu
9. Knut Olav Omholt, Lardal
10. Jill Eirin Undem, Stokke/ Tønsberg
11. Lise Wåden Tandberg, Hof
12. Steinar Solum, Tønsberg
13. Bjarne Sommerstad, Andebu