facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Svelvik

Ledelse

Aktuelt i Svelvik

20.juni 2018
Fikk flertall for å styrke driftsbudsjettet for skolene

Fikk flertall for å styrke driftsbudsjettet for skolene

- Det er en grense for hvor langt det er mulig å «tyne» skolenes budsjetter, særlig med tanke på at den nye lærenormen krever økt lærertetthet, sier gruppeleder i Sp, Inge Høyen.

12.februar 2018

Fylkesleders tale til Vestfold Senterpartis årsmøte

Fylkesleders tale til Vestfold Senterpartis årsmøte

Stabil og langsiktig mat- og vanntilførsel kan rammes av klimaendringer og mer usikre internasjonale forhold, sa Kleveland i sin tale til årsmøtet i Tønsberg i helga.

Fylkeslederen minnet om at beredskap er en hjertesak for Senterpartiet og at Senterpartiet derfor har foreslått en totalberedskapskommisjon.

Kontakt