facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Svelvik

Ledelse

Aktuelt i Svelvik

20.juni 2018
Fikk flertall for å styrke driftsbudsjettet for skolene

Fikk flertall for å styrke driftsbudsjettet for skolene

- Det er en grense for hvor langt det er mulig å «tyne» skolenes budsjetter, særlig med tanke på at den nye lærenormen krever økt lærertetthet, sier gruppeleder i Sp, Inge Høyen.

21.mars 2018
Vestfold Senterparti mener saken om ACER må utsettes

Vestfold Senterparti mener saken om ACER må utsettes

- Vi mener saken ikke er godt nok utredet i forhold til regjeringens utredningsplikt, sier 1. nestleder i Vestfold Sp, Per Harald Agerup.

Kontakt