Det var en fyldig årsberetning styret la fram på Svelvik Sp sitt årsmøte i november. I tillegg til en aktiv valgkamp, var det prosessen med sammenslåing av kommune og dermed lokallaget som var gjengangere.

Fra 1/1- 2020 slår Svelvik kommune seg sammen med kommunene Drammen og Nedre Eiker i Buskerud, noe som også betyr overgang til et nytt fylke.  Dette preger i stor grad det politiske arbeid i Svelvik, kunne gruppe- og lokallagsleder Inge Høyen fortell. Høyen informerte også fra det politiske arbeidet i ulike komiteer og utvalg i kommunen der senterpartiet er representert.

Fra Vestfold Senterparti møtte Olav Nordheim, som informerte om stort og smått fra fylkesstyret og fylkeskontoret. Nordheim er selv varaordfører i Larvik, og står selv i sammenslåingsprosess med kommunen Lardal.

Det sittende styret ble gjenvalgt med en endring. Monica Holt ønsket ikke gjenvalg, og inn kom Nina Høyen som nytt styremedlem.

Styret i Svelvik Sp består etter årsmøtet av: Leder Inge Høyen, nestleder Vegard Sveiven, kasserer Pål Audun Høien, sekretær Ivar G. Pettersen, styremedlemmer May Lisbeth Stampe Justad og nyvalgte Nina Høyen.