Meny

Ny fagplan for arbeid og næring skal utarbeides i Tønsberg kommune

Senterpartiet er strålende fornøyd med å ha fått med seg et enstemmig kommunestyremøte på forslaget om at det i forbindelse med ny kommuneplan skal utarbeides en fagplan for arbeid og næring.

Den vedtatte fagplanen skal legge grunnlag for flere ut i arbeid, tiltak for å sikre næringslivet nødvendig kompetent arbeidskraft og utvikling av nye arbeidsplasser i hele kommunen.

Jill Eirin Undem (bildet), er glad for å ha fått med et enstemmig kommunestyre på å utarbeide en egen fagplan for arbeid og næring i forbindelse med ny kommuneplan. 

Jill Eirin Undem_Tønsberg Sp_VSp.jpg

- Næringslivet roper samtidig etter flere arbeidstakere med rett kompetanse. Tønsberg kommune skal være en god kommune å drive næring i. Da må vi sikre gode arealer, trygge rammer, forutsigbarhet, samarbeid på tvers, en heia-kultur og tilgang til kompetent arbeidskraft, sa Undem i sitt innlegg til Tønsberg kommunestyre.

Undem påpekte i sitt innlegg at alt for mange av våre innbyggere havner «utenfor» og ikke får oppleve følelsen av å være til nytte. - Vi trenger alle som kan inn i arbeidslivet for å få et bærekraftig samfunn, sa hun. 

Senterpartiet var også med på å si ja til å stille med kommunal lånegaranti til Stiftelsen Eik Idrettsanlegg for rehabilitering av Eik Nedre kunstgressbane. - Fordi vi er opptatt av å legge til rette for idrett og gode møtesteder i nærmiljøet, sier gruppeleder Steinar Solum i en kommentar. - Per i dag finnes det ingen gode alternativer til bruk av gummigranulat, derfor fremmet jeg også et tillegg som forutsetter sikre løsninger som hindrer at granulatet kommer på avveie - også ved vintervedlikehold

Ellers var Sp-gruppa blant annet med på å sikre sårt tiltrengte brakker på Vear skole og ventilasjonsanlegg på Dalheim.