Meny
Bli medlem
Annette Raakils innlegg i fylkestinget

Annette Raakils innlegg i fylkestinget

Sist endret: 10.02.2021 #Viken

Det ble avholdt fylkesting i Buskeruds fylkeshus. Her kan du lese Annette Raakils innlegg om skolegang.

Fylkesordfører,

Det har vært mye armer og bein i denne saken, og det er åpenbare mangler her. Løsningen som nå ligger på bordet er lang fra optimal, og vi skulle ønske at dette kunne vært annerledes.

Nå som vi ber administrasjonen gjøre justeringer i inntaksområdene for å sikre balansert elevgrunnlag og at ikke elevene har uforholdsmessig lang skolevei, setter vi vår lit til at dette bli rettet opp, slik at dette ikke går utover elevene som rett etter nyttår skal søke VGS

Det er helt klare mangler i saksframlegget. Til tross for to korrigeringer i sakspapirene er fortsatt ikke Mysen en kommune i Østfold, og for meg virker det absurd at Marker-elevene skal kjøre forbi Mysen videregående, for å gå på skole i Nedre Glomma.

Som Rygge-væring synes jeg også at det er uheldig at Moss- og Follo-sonen er så stor som den er. Signalene jeg har fått fra andre Mosse-politikere, og høringssvaret fra Kirkeparken VGS i Moss viser at et strengere geografisk inntak, eller minimum en mindre sone er mye bedre. 

Innspillet fra Kirkeparken henviser også til et sammenhengene 13-årig skoleløp, og å se skolen i sammenheng med Barnevern, PPT, BUP og andre relevante støttefunksjoner for å få ungdommene gjennom. 

Jeg stiller et stort spørsmålstegn ved om det som ble sendt på høring faktisk var reelle alternativer. Svarene vi har fått i etterkant, kan tolkes dit hen at fellesnemnda sendte alternativer ut på høring som ikke lar seg gjennomføre, og i enda mindre grad lar seg gjennomføre ved førstkommende inntak. Det er synd at vi som politikere ikke kan ta en reell og riktig politisk avgjørelse i denne saken. 

Jeg håper derfor administrasjonens lys av dette vedtaket tar tak og ser grundig på dette før det er for sent før jul.