Meny
Bli medlem
Senterpartiet asfalterer Fylkesveiene i Akershus Buskerud og  Østfold

Senterpartiet asfalterer fylkesveiene i Akershus, Buskerud og Østfold

Sist endret: 10.02.2021 #Viken

Fylkeskommunen skal i år legge ut ca. 245 645 tonn asfalt på litt i underkant av 290 kilometer av fylkesveiene i Viken.

 

Mer asfalt på veiene


I 2021 skal vi bruke 288,9 millioner kroner på å asfaltere fylkesveiene i Viken , og det er en økning på 38,5 millioner kroner fra fjorårets budsjett.

I området Buskerud, Svelvik, og kommunene Asker og Bærum skal vi legge ca. 76 641 tonn asfalt på ca. 96 kilometer fylkesvei. I Follo og Østfold legger vi ca. 94 654 tonn asfalt på ca. 103 kilometer fylkesvei. På Romerike og i kommunene Lunner og Jevnaker skal vi i år legge ca. 40 737 tonn på om lag 52 kilometere vei.

Det kommer i tillegg asfaltering i forbindelse med forsterkning, ca. 33 613 tonn, som fordeler seg over hele Viken.


Mer asfalt på fylkesveiene våre vil gi sikrere og bedre veier i hele fylket. Det er bra både for innbyggerne og næringslivet i Viken, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune. 

Kart over strekninger som får asfalt​​​​​​​

Miljø 

I tillegg til pris, tar vi også hensyn til utslipp, og for to av kontaktene har vi tildeling etter CO2-vekting.  Det betyr at entreprenøren må dokumentere CO2- utslipp fra hele kjeden, altså fra råvaren og produksjon, til transport og til slutt utlegging av asfalt. Dette skal de dokumentere i en EPD (Environmental product declaration). Den av tilbyderne som har lavest verdi på sin EPD, altså som har minst miljøbelastning, vil ikke få påslag på konkurransesummen sin. De andre får derimot kr 5,- påslag pr. ekstra kg høyere verdi i sin EPD.  

- Målet med å bruke en slik vekting er å bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene ved produksjon og utlegging av asfalt, sier Skinnes 

De andre kontaktene har tildeling etter «Andre kriterier», i tillegg til pris. Her er også hensyn til miljø et kriteria entreprenøren kan tilby og få et prosentvis fratrekk for i konkurransesummen.  

Liste over fylkesveistrekninger som får afsalt

Mer om asfaltering av fylkesveiene