Meny
Bli medlem
Senterpartiet ruller ut bygdepakker for å skape bygdevekst

Senterpartiet ruller ut bygdepakker for å skape bygdevekst

Sist endret: 10.02.2021 #Viken

Senterpartiet vil styrke bygdene i Akershus, Buskerud og Østfold. Derfor lanserer fylkeskommunen bygdemiljøpakkene som kommunene nå kan søke på. Det skal velges ut tre pilotprosjekt for satsninga i 2021

10. februar inviterte fylkeskommunen ordførere og administrativ ledelse til informasjonsmøte for oppstart av arbeidet med å utvikle bygdemiljøpakker i Viken. Over 100 deltakere var med på møtet.

Pakketenking tilpasset lokale behov

Bygdemiljøpakkene er ikke en tilskuddsordning. I motsetning til bypakkene og byvekstavtalene følger det ikke statlige midler med ordningen. Men erfaringene fra selve «pakketankegangen» tas med videre fra byene til distriktene, forteller fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim.

Les mer om hva bygdemijøpakkene handler om

– Erfaring viser at slik «pakketenking» bidrar til mer helhetlig innsats, og bedre koordinerte virkemidler. Denne måten å jobbe på skaper også nye arenaer for samarbeid, sier hun.

Tvinnereim forteller at bygdemiljøpakkene kan skreddersys kommunenes ulike behov. Kommunene blir dermed de mest sentrale aktørene. Temaene i bygdemiljøpakkene kan handle om alt fra næringsutvikling, samferdselsprosjekt, kulturutvikling eller lokalt utdanningstilbud.

Låner bort verktøykassen

Fylkeskommunen har flere virkemidler, påpeker Tvinnereim.

– Vi kan for eksempel bidra med veiledning og dele vår fagkunnskap, vi kan koble på aktører og fagmiljøer gjennom vårt nettverk av samarbeidspartnere, vi kan bidra i plan- og strategiarbeid, og bistå i dialogmøter og arbeidsverksteder. Vi kan også koble på våre økonomiske virkemidler, sier hun, og legger til:

– Kommunene skal få låne fylkeskommunens verktøykasse, og sammen lager vi en bygdemiljøpakke som kan løse lokale behov og problemstillinger.

Ønsker tre piloter med oppstart i 2021

Alle kommuner i Viken var invitert til å delta på det digitale oppstartsmøtet 10. februar. Nå ønsker Viken fylkeskommune tre piloter som kan være med i videreutviklingen av bygdemiljøpakkene i 2021.

Kommuner som tenker at de har lyst til å være med på - bes om å sende inn en søknad innen 19. mars.

Mer om søkeprosess og kriterier