Vi inviterer nå Senterpartiets fylkeslag til å gi oss høringsinnspill til disse tekstene – i form av konkrete endringsforslag/tilbakemeldinger på den konkrete teksten. Husk å henvise klart til hvilke linjenummer i tekstene dere har endringer eller merknader.  
 
Programkomiteen legger ingen føringer på hvordan fylkene løser prosessen, men vil understreke at tilbakemeldingene skal komme i form av ett høringsinnspill fra hvert fylkeslag. Der lokallagene trekkes inn i høringsrunden, skal endringsforslag sendes til fylkeslaget, som tar stilling til hvilke forslag som skal sendes videre til programkomiteen. 

Frist for slike endringer og merknader er 13. september 2020. De sendes til komiteens sekretær på epost joab@stortinget.no.  

Første runde med programtekster - DISTRIKT - KLIMA - BEREDSKAP