Mandat

Programkomiteen skal utarbeide forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2021-2025.

Programkomiteen kan opprette undergrupper på utvalgte saksområder.

Programkomiteen skal lufte problemstillinger og/eller få innspill fra partiets medlemmer underveis i sitt arbeid.

Landsstyret og/eller sentralstyret kan benyttes til å drøfte problemstillinger underveis i komiteens arbeid.

Programkomiteen legger fram et utkast til nytt prinsipp- og handlingsprogram innen 1. oktober 2020. Utkastet sendes på høring i partiorganisasjonen med høringsfrist 20. november 2020.

Programkomiteen legger fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram innen 10. januar 2021.  Forslaget sendes på høring i partiets fylkeslag, Senterungdommen, Senterkvinnene, Samepolitisk Råd og landsmøtets delegater, med høringsfrist 20. februar 2021.
 

Sammensetning

Marit Arnstad, Trøndelag, parlamentarisk leder, leder

Sigbjørn Gjelsvik, Akershus, stortingsrepresentant

Gro-Anita Mykjåland, Agder, ordfører og sentralstyremedlem

Terje Riis Johansen, Telemark,  fylkesordfører og tidligere stortingsrepresentant og statsråd

Kjersti Bjørnstad, Oppland, fylkesting Innlandet og sentralstyremedlem

Aleksander Øren Heen, Sogn og Fjordane, fylkesting Vestland

Bjørg Sandkjær, Oslo, bystyrerepresentant og vararepresentant til sentralstyret

Svein Eggesvik, Nordland, fylkesleder og fylkesråd

Nancy Porsanger Anti, Finnmark, nestleder i Finnmark Sp og i Samepolitisk Råd,
vararepresentant til Stortinget.

Beate Marie Dahl Eide, Senterkvinnene

Torleik Svelle, Senterungdommen

 

Sekretærer: John Arne Balto og Anne Marie Aanerud (fra juni 2020).