Meny
Bli medlem

Alternativ energi

Publisert : 11.07.2017 #Energi og miljø

Miljø- og klimautfordringene gjør at vi må satse stort på utvikling av ny teknologi og alternative energikilder.

Vi må sikre en storstilt satsing på bioenergi, andregenerasjons biodrivstoff og annen fornybar energi. Offentlig eierskap må brukes for å sikre utvikling av fornybare energiressurser. Det må være ordninger som sikrer at kommuner blir kompensert ved utbygging av vindkraft. Tilgangen til alternativ energi må økes ved å gi investeringstilskudd til varme- og bioenergi.

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer