Meny

Demente

Publisert : 22.06.2021 #Helse og omsorg

Det er viktig at personer med demenssykdom blir møtt med respekt og verdighet, får riktig diagnose og behandling. Helhetlige hjelpetilbud må utformes for den enkelte, slik at pårørende også får hjelp, både i hjemmet og når det er behov for oppfølging og avlastning. og mangelfull ernæring senker elders funksjonelle kapasitet.

Eldre på institusjon og omsorgssentre må derfor garanteres gode måltider hver eneste dag og ernæringsoppfølging tilpasset den enkeltes behov.

Senterpartiet vil: 

– Skape et mer demensvennlig samfunn ved at kommunale helse- og omsorgstjenester i større grad blir bygd og tilrettelagt for personer med demens og deres pårørende.