Meny
Bli medlem

Demente

Publisert : 22.11.2017 #Helse og omsorg

Demensomsorgen er et prioritert område for Senterpartiet. Fire av fem sykehjemspasienter er demente. Senterpartiet vil jobbe for tidligere diagnostisering av demens, og mer systematisert informasjon til pasient og pårørende.

Senterpartiet vil lovfeste dagtilbud for demente i alle kommuner, og sikre kommunene midler til lønn og drift. Gode avlastningsordninger er særlig viktig for pårørende til demente.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer