Meny
Bli medlem

Diskriminering

Publisert : 28.06.2017 #Arbeids- og sosial

Senterpartiet vil delta i dugnaden for å møte utfordringene knyttet til diskriminering på norske arbeidsplasser.

Vi må styrke arbeidet mot diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn blant religiøse minoriteter i Norge.

Senterpartiet vil arbeide for at antidiskrimineringsloven skal forplikte det offentlige og private arbeidsliv til å inkludere og tilrettelegge etter behov arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi må videre sikre økonomisk støtte til lokale og nasjonale organisasjoner som arbeider mot diskriminering.

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen )

Rådgiver: Benedicte Fjeldberg
401 94 701 [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer