Meny
Bli medlem

Enslige mindreårige flyktninger

Publisert : 12.07.2017

Enslige mindreårige asylsøkere er spesielt sårbare, og de trenger trygge og gode oppvekstsvilkår. 

Bosetting av enslige mindreårige krever et spesialtilpasset apparat i kommunene. Senterpartiet er bekymret for at mange enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra norske mottak. Det er grunn til å frykte at flere kan være ofre for menneskehandel. Barns beste må tillegges spesiell vekt i saker om opphold.

Vi vil blant annet:

– Sikre god forebygging og behandling av psykiske problemer og lidelser hos enslige mindreårige asylsøkere.
– Intensivere innsatsen mot at enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak og forsterke arbeidet for å finne og hjelpe dem som har blitt borte.

Relaterte personer

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf.: 907 96 396
E-post: [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer