Meny
Bli medlem

Fellesskap og fordeling

Publisert : 28.06.2017 #Finans#Utenriks og forsvar

Senterpartiet ser på enkeltmennesket som ukrenkelig. Individet har visse retter i kraft av å være et menneske og borger. Staten skal sørge for at enkeltindividene har det vernet og tryggheten som enhver har krav på i en rettsstat.

Senterpartiet mener det er fellesskapet sitt ansvar å sørge for at hvert individ får oppfylt sine retter som borgere i samfunnet, og at fellesskapet stiller opp for de som har behov for hjelp. I et fellesskap må også ressursene fordeles slik at alle har likeverdige sjanser til å skape seg et godt liv.

Senterpartiet står for ei utjevning av ressurser og levekår mellom samfunnsgrupper, mellom landsdeler og mellom rike og fattige land.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant Telefon: 23 31 33 93 Les mer