Meny
Bli medlem

Jordbruk

Publisert : 28.06.2017 #Næring

Senterpartiet ønsker jordbruk over hele landet. For å sikre at vi får mest mulig ut av våre nasjonale ressurser skal vi benytte regional arbeidsdeling for å holde hele det norske jordbruksarealet i drift.

Se også Landbruk! 

Det er Norges rett og plikt å sørge for trygg og ren mat til eget folk. Vi må ta vår del av ansvaret for internasjonal matvaresikkerhet. Landbruket er en del av, og ikke en trussel mot, klimaspørsmålet. Vi skal føre en restriktiv jordvernpolitikk. Lønnsomheten skal sikres for dyktige bønder for å skape en attraktiv arbeidsplass. For å opprettholde og videreutvikle vår landbruksproduksjon er det avgjørende at vi beholder et sterkt importvern. Importvernet er avgjørende for å ha et norsk jordbruksvaremarked.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer