Meny
Bli medlem

Klimapolitikk

Publisert : 28.06.2017 #Energi og miljø

Senterpartiet vil at Norge skal ta en ledende rolle i klimaarbeidet. 

Parisavtalens mål vil kreve en sterk utvikling av grønne næringer og en aktiv omstilling på alle samfunnsområder. Alle sektorer i samfunnet må bidra og sørge for effektive klimakutt, samtidig som vi ikke skal innføre tiltak som kun flytter utslipp til andre land, eller som fører til større utslipp i sum.

Klimaløsningene må derfor tilpasses lokale forhold og bidra til bærekraftig utvikling i hele landet. I klimapolitikken ligger det store muligheter for bedre ressursutnyttelse og næringsutvikling.

Skal klimapolitikken ha bred oppslutning og legitimitet må hele befolkningen ta del i omstillingen og være trygg på at dette går riktig vei. Vi må forene klimatiltak, verdiskapning og rettferdighet. Nødvendige samfunnsendringer for å kutte i klimautslipp og håndtere klimaendringer må ha en rettferdig sosial og geografisk byrdefordeling. Klimapolitikken må utformes slik at den også ivaretar andre viktige samfunnshensyn, som natur og miljø, industriell utvikling, matproduksjon, beredskap, sosial utjamning og bosetting i hele landet.

Senterpartiet mener det er en viktig nasjonal oppgave å bidra til å skape flere lønnsomme grønne arbeidsplasser i årene som kommer. Det må arbeides strategisk med hvordan skjerpede miljøkrav kan bidra til utvikling av ny kompetanse, teknologi, industri og arbeidsplasser i Norge.
 

Hensynet til vårt felles klima gjennomsyrer all vår politikk på alle samfunnsområder. VI har et ansvar for å etterlate jorden i god stand slik at senere generasjoner også kan leve gode liv i Norge og resten av verden. 

Noen av våre viktige klimatiltak: 

 

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer