Meny
Bli medlem

Klimapolitikk

Publisert : 28.06.2017 #Energi og miljø

Senterpartiet vil at Norge fortsatt skal gå foran i klimaarbeidet!

Vi går inn for ambisiøse målsettinger og ambisiøse omstillingstiltak på klimafeltet. Den sentrale målsettingen er å komme raskt i gang med klimaomstilling og redusere norske utslipp i 2030 med 40 % sammenlignet med 1990-nivå. I 2050 må Norge være et lavutslippssamfunn. Det norske samfunnet må forberedes på klimaendringer og tilpasses de utfordringene vi kommer til å møte.

Senterpartiet vil være en pådriver for både internasjonale avtaler som effektivt reduserer utslippene og for nasjonale tiltak som innebærer at Norge tar sin del av klimaansvaret. Det er viktig at Norge ikke kun overlater kvotepliktig sektor til kvotemarkedet, men at vi fra norsk side aktivt forbereder oss på lavutslippssamfunnet. Senterpartiet vil bruke et bredt spekter av virkemidler for å stimulere teknologiutvikling i næringslivet.

Vi vil blant annet:

– At Norge tar et lederansvar i arbeidet med å nå Paris-avtalens mål, både gjennom internasjonalt samarbeid og ved å redusere nasjonale utslipp av klimagasser.
– At klimapolitikken skal utformes slik at den underbygger andre viktige samfunnshensyn, som industriell utvikling, matproduksjon, sosial utjamning og bosetting i hele landet.
– Arbeide for en kretsløpsøkonomi i Norge som ivaretar de globale bærekraftmålene.  

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer