Meny
Bli medlem

Kommunikasjon

Publisert : 03.10.2018 #Transport og kommunikasjon

Moderne kommunikasjon for et grønnere Norge: Senterpartiet vil ta hele Norge i bruk og ha levende lokalsamfunn i hele landet.

Vi arbeider for mindre avstandsulemper gjennom bedre framkommelighet for personer og gods.

Tog skal gå i tide, bilister og passasjerer skal komme fram på trygge og rassikre veier og kollektivtrafikken skal gå når den skal. Et effektivt ferjesamband med økte frekvenser og kapasitet samt et godt utbygd kortbanenett er viktig.

Norge må utnytte de mulighetene som høyhastighetsnett for data og mobil gir.